BioCool AB

BioCool på FN-konferens och i Almedalen - med hållbart samarbete i fokus

Blogginlägg   •   Jul 06, 2016 10:10 CEST

För ett par veckor sedan var vi i Köpenhamn för att delta vid FN-konferensen – The UN Procurement Seminar 2016. Konferensen arrangeras vartannat år och är en arena för FN-organens inköpare och svenska företag att nätverka och hitta möjligheter för eventuella samarbeten med fokus på vattenförsörjning. Syftet är alltså att hitta hållbara vägar där näringsliv och FN tillsammans kan bidra till att fler människor får tillgång till rent vatten.

Det blev två intensiva och givande dagar i Köpenhamn där vi deltog i en rad värdefulla och viktiga diskussioner, seminarier och möten. Alla med samma röda tråd – betydelsen av att samarbeta. Givetvis är innovativa lösningar en bra grund för att hjälpa, men det är genom samarbeten vi kan uppnå en större effekt och hjälpa ännu fler. Att just det får vara en så stor del av diskussionen i det här sammanhanget känns betydelsefullt och som ett stort steg i rätt riktning.

För BioCools del innebar konferensen bra nätverkande och givande möten. Dessutom var vi också inbjudna till ett par intressanta one-to-one möten för mer djupgående dialog. Att föra diskussioner med aktörer som delar samma värderingar och mål som vi är fantastiskt. Det inspirerar, bekräftar och ger bränsle. Det vore en ära om BioCool skulle få möjlighet att tillsammans med dessa aktörer bidra till att fler människor får ett bättre liv.

Vikten av hållbara samarbeten är något som också genomsyrar politikerveckan i Almedalen där vi är på plats. Det diskuteras en hel del kring det skifte som pågår där vi nu börjar inse att vi behöver agera tillsammans över gränser för att ha muskler att lyckas. Att vi behöver innovativa lösningar och samarbeten för att skapa och bibehålla en hållbar värld.

Det här är något som också media snappat upp i veckan. Bland annat skriver Thomas Frostberg, redaktör för DN Global utveckling, om vem det egentligen är som ska rädda världen. I artikeln omnämns BioCool som ett av de just nu hetaste svenska utvecklingsbolagen bland bolag som insett vikten av att väva in hållbarhet i kärnverksamheten. Läs hela artikeln här.

Då jag summerar dessa veckor känns det bra. Bättre än bra. Tillsammans är vi starka. Tillsammans kan vi göra skillnad.