IL Recycling

BLANDADE REAKTIONER PÅ AVFALLSUTREDNINGEN

Blogginlägg   •   Aug 31, 2012 10:20 CEST

Under onsdagen (den 29 augusti 2012) presenterades Avfallsutredningen (SOU 2012:56) för miljöminister Lena Ek. Utredningen lämnar en hel del bra förslag som gör att avfallsmarknaden öppnas upp för valfrihet och konkurrens. Förvånande och förfärande är då samtidigt förslaget att kommunerna ska få monopol på insamlingen av förpackningar och tidningar vilket går stick i stäv med ovan förslag. Vår branschorganisation Återvinningsindustrierna (ÅI) har bemött utredningen i åtta tydliga ståndpunkter vilka vi på IL Recycling också ställer oss bakom:

1. Monopolisera inte insamlingen av förpackningar och tidningar
2. Tydliga avfallsdefinitioner för verksamheter är en positiv regelförenkling
3. Positivt med ökad valfrihet för hur hushållen får hantera sitt grovavfall
4. Kommunalisering påverkar konkurrensen negativt på alla delar av avfalls- och återvinningsmarknaden
5. EU:s färdplan för resurseffektivitet måste vara vägledande för målbilden
6. En tydlig avfallshierarki behöver styrmedel
7. Återanvändning - en möjlighet för nyföretagande och nya affärsmöjligheter
8. Bra med en nationell myndighet som skapar tydligare marknadsregler och uppföljning

Gå gärna in på ÅI:s hemsida och läs mer om synpunkterna och ta där även del av deras pressmeddelande.