Brilliant Smile Sweden

Blekningslampa eller inte?

Blogginlägg   •   Jan 04, 2016 10:00 CET

Vid kliniktandblekning används oftast någon form av blekningslampa. Men vad gör egentligen lampan? Är den verkligen nödvändig? Kan det vara skadligt? Brilliant Smile ger er svar på frågorna kring tandblekningslampor.

Idag använder sig de flesta aktörer på marknaden av någon form av ljusbehandling vid en kliniktandblekning. Metoderna varierar och det finns olika ljusbehandlingar att välja bland. Vissa av metoderna har visat sig ge biverkningar som starka till långvariga ilningar men även ljusbehandlingar som ger ifrån sig cancerogena våglängder, vilket innebär att alla mjukdelar i och runt munnen måste skyddas.


Vad gör då en Blekningslampa?

Vid tandblekning på klinik används en blekningsgel innehållande en peroxidlösning (väteperoxid är den vanligaste sorten), vilket är den blekande ingrediensen. Från det att gelen appliceras på tänderna startar blekningsprocessen. Ljuset i sig bleker inte, dess syfte är att påskynda blekningsprocessen genom att tillföra energi vilket gör att peroxidlösningen oxiderar snabbare. Tänderna kan alltså blekas utan en lampa, men då skulle blekningsprocessen ta flera timmar, vilket inte är att rekommendera.


Plasmaljusblekning

Vid plasmaljusblekning används plasmaljus för att aktivera blekningsgelen, vilket ger mycket goda resultat. Plasmaljus är mycket effektivt och är dessutom helt fritt från skadliga våglängder och värmebildning.


Tandblekning med laser

Vid laserblekning används laser för att aktivera blekningsgelen. Behandlingen är ofarlig men det är vanligt att man känner starka ilningar i tänderna. Ilningarna kan sitta i några dagar efter behandlingen. Vid tandblekning med laser isoleras tandkött och tandhalsar med ett tättslutande plastmaterial och såväl patient som tandläkare behöver skyddsglasögon mot laserljuset. Alla är inte lämpliga kandidater för laserblekning. En viktig risk att beakta vid tandblekning med laser är att lasern värmer upp tanden och kan i vissa fall ge biverkningar i form av pulpretraktioner.


Tandblekning med UV-ljus

Klinikblekning där gelen aktiveras med hjälp av UV-ljus har funnits länge på marknaden och är liksom plasmaljus och laser en effektiv metod. Dock innehåller UV-ljus skadliga, cancerframkallande våglängder, vilket kräver en mer omständig och tidskrävande förberedelse innan blekningsprocessen kan påbörjas. Man måste täcka alla mjukdelar helt och hållet både i och runt munnen, då dessa inte innehar något naturligt skydd mot UV-strålar och därför är extra känsliga.


Sammanfattningsvis rekommenderar vi tandblekning med plasmaljus. Detta för att plasmaljusblekning är effektiv och framförallt den mest skonsamma metoden. Behandlingen är helt ofarlig och fri från skadliga våglängder och värmebildning. 

Brilliant Smiles samtliga klinikblekningsbehandlingar utförs med en plasmaljusenhet. Blekningsgelerna är speciellt framtagna för att matcha lampans funktion. Plasma LED enheten ger i från sig ett blått ljus som absorberar den blåa blekningsgelen och påskyndar blekningsprocessen. Lampan är helt fri från skadliga våglängder och värmebildning och eftersom det är inom det synliga ljusspektrat är den därmed helt fri från cancerframkallande UV-ljus och skadliga våglängder.

Brilliant Smiles Plasma LED enhet

Brilliant Smile-metoden