Tällberg Foundation

Bo Ekmans krönika: Hur ska det gå för framtiden?

Blogginlägg   •   Mar 13, 2013 09:59 CET

Första gången jag besökte San Francisco och Silicon Valley var i april 1968. Det var första gången jag hörde talas om Artificiell Intelligens. Det var samma år som hippierörelsen blommade ut i Golden Gate Park. Social och politisk förändring svepte fram genom USA och Europa.

Artificiell Intelligens är inte längre en abstrakt idé. För någon vecka sedan besökte jag Silicon Valley igen, nu för att möta framtidsforskarna på Google. De har skapat en bilpark av förarlösa, självstyrande bilar. Google satsar också på alternativa energikällor. Där är utvecklingen hoppingivande. Datorernas hastighet och kapacitet är i dag bortom de flestas förutsägelser.

Snabbhet har i 50 år varit Silicon Valleys kännetecken. Instabilitet har blivit en del av affärsidén.

Teknologin, skapar i högre grad än ekonomi och politik långsiktigt den verklighet vi ska leva i. Det skrämmande är att den i så hög grad saknas på politikens agenda. Inte en enda minister i Sverige är vetenskapare eller teknolog. Aldrig uppträder en minister i tv:s Vetenskapens värld!

Ett mått på hur svårt det är att förutsäga teknologi är människans nyvunna förmåga att kartlägga sitt genom, alltså en människas hela genetiska uppbyggnad. Den första kalkylen (1990) låg på tre miljarder dollar. Nu, 2012, är kostnaden för att kartlägga en människas genetiska sammansättning 6 000 kronor och beräknas om tio år vara nere i 60 kronor.

En fusion pågår mellan olika vetenskapsområden som genetik, utvecklingsbiologi, datavetenskap, neurovetenskap, energi, artificiell intelligens och musik (!) Robotutvecklingen kan symbolisera den här utvecklingen. De minsta robotarna är inte större än den punkt som avslutade den förra meningen.

Google har anställt framtidsforskaren Ray Kurzweil. Han är en av de mest fritänkande inom området artificiell intelligens. Om han har rätt kommer robotarnas intelligens att överstiga människans år 2045. Trösterikt är dock att människan fortsätter att bli smartare genom allt bättre kost, utbildning och problemlösningsförmåga.

Homonoidens livslängd beräknas ha varit cirka 20 år för 200 000 år sedan. Under sista århundradet har människans livslängd fördubblats från drygt 40 till 80 år. Intensiv forskning pågår för att kunna reparera åldrande celler och kroppar. Livet förlängs.

Men i Silicon Valley växer fram en framtidsinstinkt som inte glättar över utan söker lösningar på miljö- och klimatproblemen.

Jag besökte ett projekt som söker metoder att få nytt liv i utdöda djurarter. Projektledaren bor på en husbåt i San Franciscobukten. Bukten kommer att stiga med en meter. Om klimatprognoserna blir realitet.

Även om president Obama tar initiativ i klimatfrågan ligger politiken långt efter vetenskap och teknologi. Inget märkvärdigt. Så har det alltid varit. Jag tror bollen ligger hos näringslivet.

Men det kan vara trösterikt att veta att det ändå aldrig blir som det var tänkt eller planerat.

Bo Ekman

(publicerat i Dalarnas tidning 11 mars, 2013).