IL Recycling

BORTSKAFFANDE, SORTERING & INSAMLING AV BATTERIER

Blogginlägg   •   Jul 02, 2012 07:05 CEST

Enligt ett pressmeddelande från Miljödepartementet under sommaren kommer regeringen satsa 205 miljoner kronor på forskning om batterier – främst med fokus på att utreda hur batterier påverkar miljö och hälsa på ett negativt sätt för att på så vis kunna motverka detta.  Medlen fördelas över sex år.

Den s.k. batterifonden kommer samtidigt att avvecklas. Den har tidigare täckt kostnader för bortskaffande, sortering och insamling av batterier i syfte att motverka dess negativ påverkan på miljön. Efter regeringens beslut kommer forskning som svarar mot detta syfte intensifieras liksom kommer den fordonsenergirelaterade forskningen. - Moderna elbilar som klarar långa avstånd och kallt klimat kräver uthålliga batterier. Därför är denna satsning på batteriforskning viktig, säger miljöminister Lena Ek i pressmeddelandet.