Hallar i Stockholm Nu!

Bostäder, kontor och p-platser viktigare än idrottsytor när Stockholm förtätas

Blogginlägg   •   Jul 20, 2013 17:43 CEST

För att möta den ökade inflyttning satsar staden mycket politisk och ekonomisk kraft på att etablera och förstärka kommunikation och bostadsområden. Detaljplaner ändras för att bereda plats för bostäder (och kontor). Uppgörelser med byggföretag görs för att växla mark och byggrätter mot nyetablering av bostäder. En förtätning av Stockholm äger rum. I de nya bostadsområden som byggs och planeras finns tydliga normer för hur trafiksystem och parkeringsytor skall intregreras, ofta (dock inte alltid) hur skolor och förskolor skall etableras. I normerna saknas dock helt krav på idrotts- och andra aktivitetsytor. Detta resulterar ofta i att nya bostadsområden etableras utan att det finns idrottsytor (hallar, planer) fastställda i detaljplanerna. Hammarby Sjöstad är bara ett av flera sentida exempel på detta

Eftersom barn- och ungdomsidrott bygger på närhetsprincipen (nära till hallen, planen) är detta en katastrof för de ideella föreningarna ambitioner att ”öppna idrotten för fler” (för att travestera en viktig prioritering inom regeringens ”Idrottslyftet”). Vad skall de ungdomar som inte får plats göra på fritiden?