Sveriges Kommuner och Landsting

Bra lärare ska ha en bra lön

Blogginlägg   •   Mar 19, 2012 11:03 CET

Sandra Andersson, Lärarförbundet, lyfter jämställda löner i sin debattartikel på den internationella kvinnodagen den 8 mars. Att kvinnor och män ska ha samma lön för samma jobb är en angelägen fråga för Sveriges Kommuner och Landsting.

Vi tar också ansvar för jämställdheten i vår sektor. Faktum är att kommuner och landsting har de mest jämställda lönerna på den svenska arbetsmarknaden. Därmed inte sagt att vi är framme vid målet. Det finns mer att göra.

Lönen är viktig för att attrahera nya lärare. Men den är inte allt. I den senaste Ungdomsbarometern kommer lönen först på 16:e plats över vad som är viktigt när man väljer yrke.

För att skapa fler sökanden till lärarutbildningarna måste vi därför satsa på större utvecklingspotential och karriärmöjligheter, en rimlig arbetsbörda och utvecklade undervisningsformer.

SKL jobbar aktivt med dessa frågor och flera goda exempel finns. I bland annat Krokom arbetar man sedan en tid tillbaka med andra arbetstider, något som lett till ett bättre samarbete lärarna emellan och därmed också en bättre undervisning. I Södertälje har man inrättat karriärtjänster för lärare - med en ingångslön på 40 000 kronor.

Den här typen av goda exempel måste spridas så att fler får möjlighet att prova på alternativa sätt att jobba och utvecklas.

SKL tar givetvis också lärarnas arbetsmiljö på allvar. Vi har nyligen inlett ett samarbete med lärarorganisationerna för att diskutera lärarnas administrativa uppgifter. En del administration hör till jobbet, men lärare ska i första hand ägna sin tid åt eleverna och undervisningen.

Lärarnas lön ligger i paritet med andra stora akademiska grupper inom kommuner och landsting, som till exempel socialsekreterare, kuratorer och bibliotekarier.

Bra lärare ska ha bra lön. En av de viktigaste faktorerna för ett bra resultat och en god utveckling i skolan är bra lärare. Därför måste de premieras. Men det förutsätter större lönedifferentiering och större möjlighet att sätta lönenivåerna lokalt. För att utveckla detta krävs vilja och mod från såväl arbetsgivare som lärarorganisationer.

Agneta Jöhnk
Chef på avdelningen för arbetsgivarpolitik

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l