Tysk-Svenska Handelskammaren

Bra ledarskap skyddar den mentala hälsan

Blogginlägg   •   Okt 14, 2016 09:10 CEST

Studie kopplar samman ledarskap och mental hälsa. Initiativet ”New Quality of Works” erbjuder chefer hjälp via e-Learning. 

Ett chefskap har ett enormt inflytande på de anställdas välbefinnande och den mentala hälsa. Det är resultatet av en aktuell studie ”Rewarding and sustainable health-promoting leadership”, publicerat av Federal Institute for Occupational Safety and Health i Tyskland. Tack vare hälsofrämjande ledarskap stärkts framför allt de anställdas engagemang och gruppdynamik . De anställda känner sig dessutom mindre trötta med ett ledarskap som stöttar dem och deras autonomi. Det är aspekter som är relevanta för alla företag, speciellt med tanke på den tydliga ökningen av bortfall på grund av mental sjukdom. Därför stöder Initiativet New Quality of Work (INQA) av Federal Ministry of Labour and Social Affairs (Tyskland), chefer genom ett interaktivt e-learningverktyg.

Hur skapas ett bra ledarskap som är hälsofrämjande? En viktig faktor är de anställdas möjlighet att agera och känna sig delaktiga i beslut på företaget, saker som visat sig stämma även i praktiken som Thomas Sattelberger, tidigare personalchef på ett flertal börsnoterade företag och INQA Topics Ambassador bekräftar. ”Anställda blir allt oftare företagsmedborgare som kräver suveränitet och delaktighet. Och det är bra! Människor som är aktivt delaktiga i utformningen av företaget, känner sig både bekvämare och mer engagerade. Vi måste röra oss ifrån ledarskap som enbart är baserat på siffror och mot chefskap som främjar en holistisk företagskultur, fortsätter han".

Hälsofrämjande ledarskap kan läras ut. Studien visar att åtgärder såsom workshops och coachning gällande hälsoförbättringar förbättrar ledarskapsstil och hälsouppfattning. Speciellt sjukfrånvaro och sjuk presentism minskade och även arbetsengagemang och gruppklimatet förbättrades. För att få stöd och uppnå sådana mål i sitt företag, kan anställda och chefer vända sig till New Quality of Work Initiative (INQA). Under tiden för projektet ”Mental Health in the Workplace” (psyGA), publicerades en mängd olika material för företag och organisationer i alla storlekar och branscher. Tips och inspirerande praktiska exempel illustrerar ämnet för både beslutsfattare inom små och medelstora företag. Via ett interaktivt e-learning verktyg bekantar sig chefen med ämnet, funderar över de egna resurserna och företagets situation samt lära sig mer om möjligheterna för positiva åtgärder.

Detta är ett av alla spännande teman på A+A 2017, den världsledande fackmässan för arbetsmedicin och arbetarskydd med kongress den 17 – 20 oktober 2017 i Düsseldorf.