Bredband2

Bredband2:s VD Daniel Krook om det lyckade året 2015

Blogginlägg   •   Feb 16, 2016 17:00 CET

Det känns fantastiskt bra att återigen kunna säga ”det bästa året hittills”. En tillväxt på 22 % är starkt och vi fortsätter att växa mycket, särskilt på privatsidan. Under året har vi fått cirka 23 000 nya kunder. Höstens kampanjer har varit effektiva och lyckade. Det visar att vi är på rätt väg och är starka på marknaden. En viktig anledning till vår starka ställning på marknaden är de varumärkesbyggande marknadsaktiviteterna. Efter lanseringen av vår nya profil har vi arbetet hårt med att leva upp till vårt kundlöfte: ”vi lyssnar”. Resultatet har börjat ge positiv effekt i uppföljningen av våra kunders upplevelse. Det är viktigt att vi lever upp till, och helst överträffar våra kunders förväntningar i alla kontakter de har med oss. Vårt kundorienterade arbete fortsätter. Det kommer att stärka oss ytterligare och bidra till den höga och uthålligt lönsamma tillväxt vi jobbar för varje dag. 

Vår högsta prioritet är stark tillväxt. Ett tydligt mål är att med fortsatt god lönsamhet växa organiskt, eftersom vi ser betydande volymfördelar vid högre omsättning. Privatsidan kommer att öka aktiviteterna med attraktiva kampanjer och intensifiera marknadsföringen under hela våren 2016. Vi ser att de flesta av våra nya kunder väljer att stanna kvar hos oss när de går över till ordinarie prisbilder efter våra kampanjer. Lojaliteten hos kunderna är stark. Vår höga nivå på kvalitet och service är avgörande för att bygga en långsiktig relation. 

På företagssidan har vi genomfört en omfattande omstrukturering. Vi har tagit fram en bredare produktportfölj och bland annat lanserat en ny telefoniplattform. Produktportföljen ger oss möjlighet att på allvar växa på företagsmarknaden. Vi har även gjort om organisationen och ökat vårt fokus på medelstora bolag. Vi har anställt nya seniora säljare med gedigen erfarenhet av försäljning till sådana företagskunder. Målet är en snabbare förflyttning till större affärer där Bredband2 ska vara ett självklart alternativ och en given deltagare i en upphandling av ett bolags kommunikationslösningar. Säljstyrkan är fulltalig inför 2016 och vi förväntar oss en positiv utveckling under året. På lång sikt är företagssidan en viktig del i vårt fokus på hög lönsam tillväxttakt. En annan avgörande faktor för vår framgång är just vår relation med kunden. Vi lyssnar på kunden och är snabbare, effektivare, flexiblare och bättre än våra konkurrenter från första kontakten till leverans och löpande drift. Det är i mötet med våra kunder som den stora skillnaden ska vara tydlig mellan oss och våra konkurrenter.

Vi kan konstatera att vi valt rätt strategi med tydligt fokus på fiberbaserade nätverk som kärnan i vår verksamhet. Det pågår en aktiv utbyggnad av ny fiberinfrastruktur i hela Sverige. För varje ny inkopplad fiber i en bostads- eller företagsfastighet ökar vår potentiella marknad. En bekräftelse på Bredband2:s kvalitet är att vi för sjunde året i rad rankas som den snabbaste bredbandstjänsten på Bredbandskollen. Bolagets finansiella ställning och starka kassaflöden under tillväxt ger oss goda förutsättningar att hålla ett fortsatt högt tempo i våra satsningar framöver.

/Daniel Krook, VD Bredband2