Mr Company

Brexit och SUF

Blogginlägg   •   Maj 22, 2016 18:21 CEST

Den 23 juni kommer Storbritannien att genomföra en folkomröstning kring befintligt EU-medlemskap. I detta skede, med mindre än sex veckor kvar, är det svårt att bedöma hur den brittiska allmänheten kommer att rösta. Det finns ett brett spektrum av åsikter och det är klart att många människor återstår att övertygas om båda sidors argument. En stor del av den brittiska befolkningen anser att EU sätter kurs mot det slutliga målet av ett "Europas förenta stater" som många i Storbritannien inte vill ha.

Detta har skapat diskussion kring hur Storbritanniens potentiella beslut att lämna EU kan påverka etableringsfriheten för juridiska personer. I dag är det möjligt att genom den fria rörligheten etablera företag med säte i Storbritannien och samtidigt bedriva verksamheten i Sverige genom en filial, genom exempelvis den populära bolagsformen SUF.

SUF-bolag innebär stora möjligheter för företagare då kravet på aktiekapital skiljer sig åt mellan EU-länderna. Diskussionen pågår idag kring vad som kan ske med SUF-bolag om Storbritannien beslutar att avsluta sitt EU-medlemskap. Experter inom området hävdar att den nuvarande etableringsfriheten av företag inte kommer att påverkas.

”Det är nästan otänkbart i min uppfattning att alla beslut om att lämna Europa inte skulle ersättas med medlemskap i EFTA och EES. Europa behöver handel med Storbritannien som mycket som den brittiska behöver europeiska handeln och det är i allas intresse att detta samarbete förblir på lång sikt”, säger Phil Vibrans, styrelseordförande i föreningen ACRA, Association of Company Registration Agents, som överser de största bolagsregistreringsombuden i England.

Har osäkerheten kring Storbritanniens framtid i EU drabbat antalet utländska medborgare som registrerar företag i Companies House?

”Jag har inte sett några bevis hittills av någon minskning av antalet utländska medborgare som etablerar brittiska företag, och ingenting har rapporterats från Companies House i detta avseende. Antalet brittiska etableringar fortsätter att öka och under första kvartalet 2016 ser vi en ökning på 8,5% av nya företag jämfört med det första kvartalet förra året 2015. Det finns ett betydande antal brittiska bolag som är registrerade för utländska personer och en plötslig nedgång i dessa siffror skulle säkert reflekteras omedelbart på volymerna i allmänhet.”

”Oberoende av folkomröstningen, ingenting kommer att förändras över en natt. Det kommer kanske att ta 1-3 år, enligt vissa beräkningar, att förhandla om villkoren för Storbritanniens avresa om omröstningen är att lämna. Under en sådan förhandling, kommer inte mycket förändras för brittiska företag som är verksamma utomlands. Dessutom, om det röstas för att lämna, är det mycket troligt att det kommer att finnas medlemskap i EFTA på plats och då kan brittiska företag smidigt fortsätta att operera på andra håll i Europa”, menar Phil Vibrans.

Varför vill svenskar starta bolag i England med filial i Sverige?

”En frihet man kan åtnjuta som EU-medborgare är att kunna placera sätet för bolaget vart man önskar och samtidigt kunna driva en filial i ett annat EU-land. När en filial registreras i Sverige till ett engelskt bolag måste bolaget följa de regler som gäller för ett svenskt bolag av motsvarande slag. Ett engelskt Limited-bolag motsvaras i svensk rätt närmast av aktiebolag. I dagsläget är det många som tycker att det är mer fördelaktigt att registrera sitt bolag med säte i England än i Sverige.”

I korta drag, vilka är de främsta fördelarna med ett SUF-bolag?

”En av de stora skillnaderna mellan SUF och svenskt aktiebolag, är att man kan starta bolag utan krav på lägst 50 000 kr i aktiekapital. I England är lägsta tillåtna aktiekapitalet 1 brittisk pund. Man kan även starta SUF själv, utan en andra medlem i styrelsen.”

Vad kostar det och när kan man vara igång med ett SUF?

Att starta ett SUF hos Mr Company kostar 3290 i registreringsavgift och 2300 per år, vårt paket inkluderar allt för att registrera filialen i Sverige. Bolaget registreras inom 24 timmar och du kan börja handla med ditt bolag inom kort tid.