Carema Sjukvård AB

Carema Sjukvård kommenterar artiklar i VLT och Expressen om felbehandling

Blogginlägg   •  Nov 15, 2011 10:11 CET

Det specifika fallet är naturligtvis mycket beklagligt och vi tar den uppkomna situationen på största allvar. Varje feldiagnos är en för mycket. När vi fick kännedom om det här fallet initierade vi en händelseanalys och gjorde på eget initiativ en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen. Vi har kontakt med den drabbade och anhöriga, men på grund av tystnadsplikten är vi är förhindrade att kommentera det enskilda ärendet. Vi håller dem informerade löpande om hur vi hanterar frågan.

Länk till artikel i expressen

Länk till artikel i VLT