Cellaviva AB

Cellaviva syns i pressen

Blogginlägg   •   Feb 05, 2016 12:50 CET

Efter lite enklare förtäring fick besökarna träffa representanter från Cellavivas som berättade om stamcellssparande.

Under mötet berättade Cellavivas vd Mathias Svahn om för- och nackdelar med insamling av stamceller från navelsträngen.

– Fördelen jämfört med stamceller från benmärgen, som de flesta transplantationer kommer ifrån, är att de är yngre, och mer omogna celler. De kräver inte heller en lika strikt vävnadstypsmatchning om de ska doneras. Dessutom behövs det inget ingrepp för att samla in navelsträngsblod, sade Mathias Svahn.

Att samla och spara stamceller från navelsträngsblod är inget nytt. 

År 1985 gjordes upptäckten att det finns stamceller i navelsträngsblod och 1988 genomfördes den första transplantationen. År 1992 öppnades den första biobanken för donation och familjesparande av sådana stamceller i New York men det var inte förrän förra året som Sverige fick sin första biobank för familjesparande, alltså Cellaviva. Idag finns 214 privata biobanker för stamceller i navelsträngsblod i hela världen och cellerna kan i dagsläget användas för att behandla ett 80-tal dödliga sjukdomar, som exempelvis leukemi och immunbristsjukdomar.

Hittills har cirka 35 000 patienter världen över behandlats med stamceller från navelsträngsblod.

Mycket forskning bedrivs för att hitta nya behandlingsområden där stamceller från navelsträngsblod kan komma till användning. Mathias Svahn berättade kort om de kliniska studier som pågår men poängterade att detta är på försöksbasis och att ingen vet vad det kommer att leda till i framtiden.

Cellavivas utbildningsansvariga barnmorsk, Åsa Hallberg, tog över för att informera om hur insamling av navelsträngsblod går till i praktiken. Föräldrar som väljer att samla in navelsträngsblod med hjälp av Cellaviva får hem en box inför förlossningen. Den innehåller information, dokument som ska undertecknas samt ett insamlingskit med en id-märkning som gör att proverna går att spåra till kunden. När det är dags för förlossningen ska boxen tas med och i Stockholm ringer de blivande föräldrarna också till Cellaviva så att bolaget kan skicka dit en barnmorska som kan samla in navelsträngsblodet när barnet är fött. I andra delar av Sverige är det förlossningspersonalen som gör insamlingen.

Kvällen avslutades med en visning av Cellavivas labb och frysar.


Då alla inte kunde komma vid detta tillfälle så bjuder Cellaviva in till ytterligare en informationsträff den 15e mars. För mer information eller för att boka ett privat besök vänligen kontakta Ylva Bäckström, Marknadschef på Cellaviva, ylva.backstrom@cellaviva.se.


En längre sammanfattnin av vad som sades under kvällen presenteras i denna artikel på LifeScience Sweden http://www.lifesciencesweden.se/nyheter/hoppas-pa-stamceller-2/