Famna

Centerpartiets Idéprogram nr 2

Blogginlägg   •   Feb 18, 2013 15:43 CET

Centerpartiets styrelse presenterar idag (måndag 18 februari 2013) sitt omarbetade förslag till partiprogram.

De delar från förslag nr 1 som väckt sådan uppmärksamhet är borta eller skrivits och tillställs nu stämman för debatt och beslut.

En genomläsning av det nya förslaget förstärker snarast partiets förankring i folkrörelse- och föreningssverige. Civilsamhället ges en central roll för demokratins förverkligande, i välfärdsproduktionen, i kulturlivet och man konstaterar att ”genom föreningslivet äger och driver människor tillsammans viktiga samhällsfunktioner som kommer alla till del. Det är positivt och skall uppmuntras”.

Centern söker efter en bättre välståndsdefinition och mått som bättre kan beskriva välståndet ur ett ekologiskt och socialt perspektiv.

Under den debatt som nu följer och vid stämman önskar jag att ” kooperationens, församlingarnas, de ideella föreningarnas, biståndsorganisationernas, folkbildningens och företagsnätverkens parti” tar ett steg till och skriver in civilsamhället som en aktör i en ”entreprenörsdriven ekonomi”

Då skulle t.ex.

  • rad 307 i programmet kunna se ut som följer; det är människor som enskilt eller tillsammans startar, driver och utvecklar företagandet och som därmed skapar jobben i hela vårt land.
  • och rad 310; goda villkor för entreprenörer, egenföretagare, små företag, kooperativ och idéburna organisationer är avgörande för att skapa nya jobb

Centerpartiet har här möjligheten att gå före och utveckla en näringspolitik som också omfattar de idéburna organisationernas företagande.