Famna

Civilsamhällets betydelse och Almedalen

Blogginlägg   •   Jul 06, 2012 14:36 CEST

Under onsdag kväll och torsdag är trycket som högst under en Almedalsvecka. Så även detta år och oavsett vilken turordning som finns mellan partierna.I någon av kvällstidningarnas ledare i början av veckan skrev man om civilsamhällets betydelse för idédebatten, och menade att den sker i allt högre grad vid sidan om partierna.  Utan att kunna avgöra detta är det alldeles uppenbart att föreningars och organisationers stora intresse för att arrangera eller delta i de många seminarierna står för huvuddelen av Almedalsveckans substans.

Jag se nu att det finns förslag (från PR och kommunikationsbyråer) på att strukturera om veckan och att t.ex. införa olika temadagar för vård och omsorg, teknik/energi m.m. Jag tror det vore olyckligt.

Almedalensarrangörerna bör värna om den fria utformningen av programmet och istället se till att serva deltagarna med bra tekniska och logistiska förutsättningar.

Famna lämnar i och med fredagen sin närvaro i Almedalen. Vi planerade för att detta skulle bli ett mellanår med färre seminarier och färre besökare. Vi hade fel. Både programpunkterna och besökarna ökade i antal. Vi se nu fram emot 2013 och 1014 och har alla anledning att förvänta oss, att välfärdsfrågorna kommer få stort utrymme. Partierna arbetar med sina program, de som ser välfärdstjänster i första hand som en affärsverksamhet är provocerade av den växande kritiken mot vinstutdelning och de idéburna organisationerna inom vård, skola omsorg efterfrågar en sammanhållen politik för tillväxt och utveckling av välfärdsverksamheter utan vinstsyfte.

Jag ser redan fram emot nästa års Almedalsvecka.