Cornerstone

Computer Sweden 11-06-13: " It-chef - tala styrelsens språk"

Blogginlägg   •   Okt 19, 2012 11:31 CEST

Debatten om att bolagsstyrelser måste bli bättre på att förstå it är aktuell igen. Vi känner igen argumenten. Styrelserna betraktar it som ett kostnadsställe i stället för en affärsdrivande process.

En investering i ett nytt system eller en ny plattform kan påverka ett bolags långsiktiga utveckling. Därför måste besluten fattas i ledningsgruppen eller i vissa fall bolagsstyrelsen.
Hur ska de kunna fatta rätt beslut om de saknar kunskaper och rätt beslutsunderlag? Då blir de lätt defensiva och faller tillbaka till att se it som ett kostnadsställe. Många föreslår att bolagsstyrelserna ska bli bättre på att förstå it-frågorna, men frågan är hur det ska gå till.


It-frågorna är oftast komplexa och det kräver lång erfarenhet för att förstå dem till fullo, och bolagsstyrelserna kommer bevisligen inte att lära sig it i tillräcklig utsträckning. Det går heller inte, som en del debattörer föreslagit, att lyfta in ett it-proffs i styrelsen eftersom de tekniska argumenten ofta är svårbegripliga för den oinsatte.


Därför bör frågorna i stället drivas av it-chefen som oftast har en bakgrund inom it och alltid förstår de it-relaterade frågorna. Utmaningen för it-chefer är att bli bättre på att kommunicera med såväl ledning som styrelse för att kunna driva frågorna på ett affärsmässigt sätt. De måste kunna översätta teknisk jargong till affärsnytta, helt enkelt lära sig tala ledningens och styrelsens språk.
Om IT-chefen ska presentera investeringsunderlag för bolagsstyrelsen måste it-chefen också kunna bygga en affärsplan för it-frågorna, där möjligheterna, affärsnyttan och vilken avkastning olika investeringar ger lyfts fram.
För att ta fram en sådan affärsplan krävs att it-chefen även lär sig att kommunicera med kärnverksamheten och ekonomiavdelningen på deras respektive språk.
Det handlar också om att förankra it-frågorna internt genom att bygga ett förtroende i den övriga organisationen. Med ett affärsmässigt tänkande och it-affärsplanen som grund kan it-chefen presentera investeringsunderlag för ledning och styrelse på ett sätt som de förstår och respekterar. Därmed kan de fatta genomtänkta beslut på rätt grunder.


På Cornerstone brukar vi säga att it hör hemma i ledningsgruppen. Vi menar att bolagets it-chef har en naturlig plats ledningen eftersom it-frågorna är kritiska för bolagets affärsverksamhet och strategiska utveckling. Därför blir it-chefens plats i ledningen ett sätt att på sikt föra in it-kompetens i styrelsen.
Så skippa tankarna på att lära bolagsstyrelsen it eller för den delen att sätta it-proffs i styrelsen. Utveckla i stället it-chefens kompetens i affärsmässigt tänkande, att skapa it-affärsplaner och att kommunicera med styrelsen. På det sättet skaffar sig bolag en ökad möjlighet att fatta affärsmässiga it-beslut och blir mer konkurrenskraftiga.

 

Av Computer Sweden