by Crowd

Crowdfunding - ett hett ämne på Startup Sessions, Internetdagarna 2013

Blogginlägg   •   Dec 02, 2013 09:48 CET

På Internetdagarna handlade en av paneldebatterna om trenderna kring crowdfunding och hur investerarna såg på detta nya, stadigt växande fenomen. Vad blir risken med att ha 200 investerare? Vilken extra hantering innebär fler delägare och hur ser investerarna på att ta gå in med en andra investering om ett bolag först finansierats via en crowdfunding sajt?

.SE Internetdagarna, som under två dagar hölls i Waterfront Building här i Stockholm, erbjöd både inspiration, lärande och nätverkande för människor som på ett eller annat sätt verkar i och utvecklar internetbranschen. I år kunde man som besökare välja mellan ett antal olika event som gick av stapeln på samma gång - samtliga med fokus på internet ur olika perspektiv. 

För oss blev valet ganska enkelt då det visade sig, inte föga oväntat, att ett av perspektiven var just Startups. Swedish Startup Sessions (kolla vidare på #SSS13), med fantastiska Annika Lidne i spetsen, behandlade ämnen som growth hacking, marknadsföring, scaling, appar, entreprenörers anekdoter och tills sist även vår hjärtefråga: Finansiering. 

Några väl bevandrade själar på området (Malin Carlström, Per Roman, Gustaf Brandberg och Fredrik Cassel) satt i panelen, tillsammans med Johan Jörgensen, styrelseordförande på Funded by Me och de fick alla säga sitt kring det som kan beskriva som vårt relativt entreprenörsvänliga klimat. 

Diskussionerna florerade framförallt kring om equity crowdfunding är bra eller dåligt. Vet entreprenörerna om riskerna som medföljer? Är man medveten om hur administrationen kring de extra intressenterna ökar? Vet investerarna själva vad de betalar pengar till? Vad händer i steg två? Frågorna är många och meningarna skiljer sig åt ibland, men vissa huvudpunkter kan vi alla fundera lite extra på: 

För entreprenören: 

  • Var medveten om att 21 enskilda delägare/investerare/aktieägare i ett företag löper risk att komplicera saker.
  • Att ha många intressenter kräver mycket administration och hantering - kraven på redovisning och återkoppling liknar ibland ett börsnoterat bolag. 
  • Tänk över avtalen du skriver med investerare. Om något blir fel kan det bli riktigt fel. 
  • Kom ihåg att det många gånger är oerfarna investerare du har att göra med. De är inte lika "tåliga" om något skulle gå snett. 
  • Anpassa avtalen vid respektive affär. Håll i dina aktier - de är de viktigaste du har. 
  • Vi lever i ett extremt vänligt klimat för entreprenörer och startups. Ta vara på tiden och alla möjligheter.
  • Värdera långsiktighet (gemensam målbild), att investeraren är aktiv och tillgänglig samt dennes nätverk, kontakter och erfarenhet inom din bransch. 
För investeraren/privatpersonen: 
  • Crowdfunding-sajter är en guldgruva för bedrägerier. Läs på om företaget och personerna bakom - ofta upptäcker man om något är fel. 
  • Var beredd på att många investeringar inte är bra investeringar. 
  • Håll koll på vad som händer i steg 2. Hur man ska hantera olika frågor i framtiden. Vad händer när företaget behöver mer kapital?