Wednesday Relations

Dålig insikt om seniorers utsikt

Blogginlägg   •   Feb 21, 2011 13:51 CET

MAGNUS ELFGREN
Grundare | Senior Research

DÅLIG INSIKT OM SENIORERS UTSIKT

Näringslivet och statsmakterna borde ta reda på mer om denna snabbt växande skara på ett bättre sätt än idag. Antalet seniorer över 55 år är just nu ca 2.9 miljoner i Sverige. Och gruppen växer. Snabbt. Om tio år kommer gruppen att vara hela 3.3 miljoner,(SCB statistik). Detta är den stora tillväxtmarknaden i Sverige, man undrar om beslutsfattare inom företagsledningarna i Sverige förstår detta?

Det intressanta är dessutom att det rör sig om en betydligt mer välutbildad, samhällsintresserad, extremt köpstark och frisk seniorgeneration än vad vi upplevt förut här i landet. Dessutom sjunker den reella pensionsåldern och gruppen har mer aktiv tid än någonsin tidigare att lägga på nya upplevelser av olika slag.

Vad gör då samhället, myndigheter och företagen av detta faktum? Ja dessvärre i princip – ingenting. En del försök att möta den framväxande seniorgruppens behov sker förstås, men det är absolut ingenting mot vad man borde kunna göra. Det vill säga om man vill serva gruppen 55+ med varor och tjänster på gruppens nya spännande villkor. Det finns massor av nya möjligheter för både samhälle och näringsliv att slå mynt av när man tillgodoser de nya konsumtionsbehoven.

Inom Senior Research har vi nyligen gjort en stor undersökning av livs- och konsumtionsbetingelserna för seniorer över 55 år. Det är första gången en så omfattande studie genomförts i Sverige och den gav många spännande iakttagelser. Dessa är viktiga observandum som borde kunna ligga till grund för ett intelligentare utbud av varor och tjänster riktade till målgruppen seniorsvenskar. Här finns många behov att tillfredsställa och stora marknadsmöjligheter för den som levererar rätt saker, vid rätt tidpunkt och med rätt villkor.

NÅGRA AXPLOCK UR UNDERSÖKNINGEN:
- Cirka 70 % av seniorerna 55+ använder dator, det vill säga 30% gör det inte.
- Varannan senior har konsumtionsutrymme på minst 250 000 kr
- 65 % har någon form av ägd bostad med marknadsvärde över 500 000kr
- Cirka 50 % avser att använda rotavdrag kommande 12 mån till ett genomsnittligt värde av ca 35 000kr
- Cirka 20 % av seniorerna avser att köpa RUT-tjänster för i genomsnitt 12 000 kr
- Nästan dubbelt så många seniorer har fritidshus jämfört med yngre målgrupper
- 9 av 10 seniorer åker på semester varje år, man konsumerar utlandsresor för 10-tals miljarder
- Lokal dagspress är det ledande mediet för att nå ut till seniorer,
- Sveriges television har en mycket stor frekvent publik, kommersiella kanaler har svårt att få rimliga tittarsiffror, TV4 har bland de kommersiella kanalerna störst genomslagskraft
- Hela 40 % av detta segment (80 % av förmögenheterna ), skulle byta bank om det fanns en seniorbank med tydliga produkter och tjänster

BORTGLÖMD MÅLGRUPP
Trots dessa exempel är marknadsföring som riktar sig specifikt till seniorerna väldigt begränsad. Detta är ytterst märkligt och kan egentligen bara förklaras med av att företagsledningar, anställda marknadsförare och konsulter i form av till exempel reklambyråer, strategikonsulter med flera lever i en värld med skygglappar. Man har bristande förmåga att se behoven med dess speciella förutsättningar och att göra något av alla de affärsmöjligheter som finns.

I Sverige, liksom i stora delar av västvärlden, lever vi i en miljö som hyllar ungdomen och där seniorer traditionellt ses över axeln och i många sammanhang.”Vid 33 är du passé” som redan Hasse o Tage sjöng på sin tid.
Företagen går miste om stora möjligheter genom att inte se gruppen seniorer som den snabbt växande marknadsmålgrupp den är. Skillnaden mot hur man förhåller sig till denna marknad i till exempel USA är mycket stor. Där har man på ett helt annat sätt förstått de kommersiella möjligheterna i de seniora grupperna. Seniorerna i Sverige vill också handla och konsumera, gärna prova på nya varumärken inom till exempel bil, bank, etc. men utbudet och marknadsföringen lyser med sin frånvaro.

Den intressanta seniorundersökningen visar också att reklamen inte når fram till målgruppen. Man använder både fel budskap och fel kanaler att kommunicera i. Hur kan det komma sig att våra marknadsförare, som ofta berömmer sig om sina omfattande kunskaper inom affärsutveckling, produktutveckling, marknad och försäljning, så totalt kan missa målet? Varför i all världen upptäcker man inte 2,9 miljoner människor som står för 70 % av konsumtionskraften(enligt SCB)? Hur kan man anse sig ha råd att tappa hela denna målgrupp?

Fast nu har förändringens vindar börjat blåsa. Seniorerna blir fler och fler och mer och mer fakta kommer att presenteras. Seniorerna kommer att bli mer högljudda och ta för sig betydligt mer i debatten. Nu gäller det för aktörer i näringslivet, myndigheter och politiker att snabbt haka på – annars lär man förr eller senare få känna på konkurrens från nya leverantörer som inser att 55+ är en stark målgrupp, van vid att ställa och få igenom sina krav.

De olika säljarna av varor och tjänster inom samhälle, myndigheter och näringsliv måste snabbt öka insikten om kundgruppen Seniorer. Det är helt enkelt vägen till mycket bättre affärer.

På ett halvdagsseminarium i Stockholm den 11 mars får du, bland andra, träffa Magnus Elfgren höra mer om hur du kan tjäna pengar på nya målgrupper.

Är du intresserad av att fördjupa din insikt om seniorer, och marknadsföring mot dessa kan du nu beställa hela rapporten Senior Research 2010 till medlemspris hos Wednesday Relations. Läs mer om rapporten här.