NetApp

Därför måste biltillverkarna förnya sin verksamhet

Blogginlägg   •   Jul 13, 2016 10:30 CEST

Bilindustrins chefer ser med oro på hur konsumentinriktade sektorer vänds upp och ner av nya aktörer som uppmuntrar individer att dela varor och tjänster med varandra. Tillverkare som tar till vara på denna förändring kan öppna upp för nya affärsmodeller, som kan leda till konkurrensfördelar.

Vårt sätt att leva, konsumera och kommunicera alltmer präglas av tre globala trender: Globalisering och växande befolkning leder till mycket tätare stadsområden, minskande resurser ger ett ökat fokus på hållbarhet samt att mobila enheter och Internet of Things (IoT) innebär att folk är mer uppkopplade än någonsin tidigare. Dessa tre faktorer samverkar för att utlösa genomgripande förändringar i hur konsumenter värderar saker.

Det har skett en enorm förskjutning från att prioritera ägande till att ha tillgång - och saker som brukade ses som statussymboler prioriteras inte längre på samma sätt. Ett bra exempel på detta är bilen. Delningsekonomins maximer har redan nått en av våra mest älskade statussymboler. Den explosionsartade ökningen av företag som nyttjar delningsekonomin, såsom Uber, har redan haft stor inverkan på bil- och transportindustrin. En studie vid Berkeley-universitetet visade att fordonsägandet bland samåkande användare har halverats. Som en följd av detta kan nybilsförsäljningen å ena sidan stagnera och tvinga företagen att förändra och förfina sina affärsmodeller.

Å andra sidan kan on-demand-affärsmodellen med samåkning skapa möjligheter att nå nya målgrupper: Människor som på grund av kostnadsskäl tidigare mest har använt kollektivtrafiken kan nu ibland uppskatta friheten med en biltur. Det betyder att i princip alla har tillgång till en bil idag.

Hur kan bilindustrin dra nytta av dessa omvälvande förändringar? I likhet med musikbranschen kommer biltillverkare i framtiden inte att tjäna pengar genom att sälja produkten, utan genom mervärdestjänster. Och när vi ser på framtidens bil - den förarlösa, autonoma och uppkopplade bilen, kommer tjänsterna att bli ännu viktigare. Biltillverkarna kommer alltmer att förvandlas till tjänsteleverantörer. De kommer att kunna svara på frågor som: Var är nästa parkeringsplats? Hur miljövänlig är min körstil jämfört med den genomsnittliga föraren?

Moderna fordon är rullande datorer. De samlar ständigt data från den omgivande miljön och från bilen själv. Data gällande däcktryck, GPS-position, och motortemperatur är ibland mer, ibland mindre synligt för föraren. Den smarta och rimliga analysen av denna enorma mängd av insamlad data kan ge nya insikter till företaget som har fordonet. Big data är lika relevant för bilindustrin som för vilken annan bransch som helst. Baserat på de data som samlats in av bilen, kan fordonsägaren i god tid göra prognoser för när man ska beställa nya delar eller planera nästa verkstadsbesök. Användningen av fordon i en kortsiktig hyresmodell ger högt värde även för biltillverkare. Fordonet ser en ny förare med en annan körprofil flera gånger om dagen vilket exponentiellt ökar volymen och mångfalden av data. Dessa fordon är väldigt olika privatägda fordon då de är i kontinuerlig drift vilket leder till nya utmaningar och möjligheter för företag som servar och underhåller fordon.

Det höga värdet på information ställer krav på hög tillgänglighet och effektiv datahantering. I ett snabbt föränderligt affärsklimat är en solid IT-infrastruktur och möjligheten att erbjuda prestanda och enhetlighet helt avgörande. Med den kontinuerliga tillväxten av data som måste lagras och hanteras blir det uppenbart att företagen noga måste se över och framtidssäkra sin befintliga datahanteringsstrategi.

I syfte att vara beredda på både nuvarande och framtida affärer samt legala krav, bör organisationer överväga att migrera sina data till mer kostnadseffektiva och smidiga publika, privata eller hybridmolnbaserade lagringslösningar. Inte bara för att det möjliggör snabbare innovation, men också för att data kan hanteras i enlighet med specifika affärsinsikter. Med molntjänster måste CIO:er behålla kontrollen över det egna företagets data för att undvika inlåsning och för att efterleva förändrade dataskyddsregler.

För att förverkliga den fulla nyttan av en hybridmolnstrategi behöver CIO:er hantera miljöns dynamiska karaktär, med sömlös sammankoppling av både offentliga och privata moln, så att de med fullständig frihet kan flytta sina data var och när de vill. Detta tar upp frågan om hur man kan integrera dessa molnresurser i den befintliga miljön. Det är en utmanande uppgift som traditionellt har varit en vägspärr för företag som söker en enkel, smidig och säker inkörsport till molnet.

Med Data Fabric-konceptet tillhandahåller NetApp en lämplig lösning för att implementera en flermolninfrastruktur till big data. Företag kan använda molnresurser från olika leverantörer och fortfarande behålla full kontroll över sitt data. Användningen av molnresurser kommer att göra det möjligt för företag att integrera de mest kraftfulla dataanalysmotorerna utan stora investeringar i ny lokal IT-infrastruktur.

NetApps teknik ger stöd för företagsomfattande datahantering och skapa en länk mellan lokala system och publika molnresurser. Som ett resultat kan företag uppnå hög flexibilitet i användningen av sina IT-resurser och kan flytta data och arbetslaster tvärs över samtliga resurser. Detta skapar grunden för effektiv infrastruktur som är nödvändig för big data-projekt vilket ger biltillverkarna möjlighet att nyttja molnet till att framtidssäkra sin verksamhet.