Brilliant Smile Sweden

Därför ska du INTE köpa okända tandblekningsprodukter på internet!

Blogginlägg   •   Dec 02, 2015 08:00 CET

Tandblekning i dess olika former är för många en djungel. Vad funkar och vad funkar inte? Är det skadligt eller säkert? Vilken peroxidhalt eller peroxidfri? - Att köpa okända tandblekningsprodukter över nätet är riskabelt, det som finns att få tag på kan nämligen variera mellan himmel och jord. Vissa produkter saknar effekt och lurar därmed kunderna, andra kan vara direkt skadliga att använda. Man kan fråga sig varför konsumenter väljer att riskera sin munhälsa genom att köpa olaglig tandblekning på nätet. I många fall handlar det om okunnighet, där prisklass och tillgänglighet får en avgörande roll. Det vill Brilliant Smile Sweden ändra på!

Enligt EU:s lagstiftning får kosmetiska tandblekningsprodukter innehållande väteperoxid endast lämnas ut till slutkonsument av en tandläkare eller utbildad personal på tandläkarkliniken. Den ansvariga ska göra en koll på patientens tänder för att utesluta karies och andra riskfaktorer innan blekningsbehandling inleds. Det är även dennes uppgift att förklara hur behandlingen går till och visa hur man använder produkten på ett säkert sätt.

Oseriösa aktörer kommer runt ”problemet” genom att sälja dessa produkter via bolag lokaliserade i utlandet. Nedan finner du några exempel på vad som florerar på nätet. Kom dock ihåg att även om produktinformation finns tillgänglig kan man inte vara säker på att denna stämmer, då produkterna säljs illegalt utanför myndigheters kontroll.

  • Många tandblekningspreparat på nätet innehåller ämnet Natriumperborat.

    I regelverket för klassificering av kemikalier har det en tvingande klassificering som reproduktionstoxiskt, och enligt kosmetikaförordningen artikel 15 är det därmed per automatik förbjudet i kosmetiska produkter. Se bifogad resurslänk från Läkemedelsverket för mer information.

  • Vissa tandblekningspreparat innehåller ingen eller ytterst lite väteperoxid. Väteperoxid som är det ämne som faktiskt bleker dina tänder och dess missfärgningar. Visar innehållsförteckningen ingen väteperoxid är slutresultatet så gott som obefintligt. Detsamma gäller om preparatet innehåller 0,1% väteperoxid, vilket är en alldeles för låg koncentration för kunna ge en bra resultat som håller i det långa loppet.
  • Enligt EU:s lagstiftning får tandblekning med väteperoxid (>0,1%) endast säljas av tandläkarkliniker, med andra ord inte i butik eller över nätet. De illegala preparaten innehåller ofta en mycket högre koncentration än så, allt från 10-20% väteperoxid. Om man då använder ett blekningspreparat som överstiger en 6% väteperoxidhalt kan man riskera allvarliga skador. Det kan vara allt från frät-/brännskador på tandkött och i värsta fall frätskador i svalg och mjukdelar i munnen. Många av preparaten är dessutom inte pH-neutrala och kan då orsaka frätskador på tänderna och emaljen, vilket i slutändan bidrar till känsliga och missfärgande tänder. Se bifogad resurslänk från METRO för mer information.


Sammanfattningsvis, som ett svar på illegal tandblekning av bristande kvalitet som florerar på nätet lanserade Brilliant Smile Sweden under sommaren en ny produkt kopplad till en helt ny typ av tjänst. Syftet är att kunna erbjuda effektiv och säker tandblekning som både tillfredsställer konsumenters önskan avseende resultat, pris och tillgänglighet samt överensstämmer helt med EU:s lagstiftning för kosmetika produkter.

Brilliant Smiles WHITENINGevo STRIPS innehåller 6% väteperoxid och är ett pH-neutralt preparat, vilket i slutändan ger ett effektivt och säkert resultat utan att skada din munhälsa.

Vill du veta mer om produkten klicka här.