DNA Guide

Dagens européer härstammar från bönder på fädernet

Blogginlägg   •   Jan 28, 2010 10:47 CET

Under den äldre stenåldern levde människorna ett nomadiskt liv som samlare och jägare. Jordbruket uppstod för ungefär 12 000 år sedan på flera oberoende platser, däribland i mellanöstern och i de nuvarande delarna av norra Kina, södra Mexiko och Peru. Övergången från jägar- och samlarsamhälle till jordbruk är kanske den mest revolutionerande händelsen i mänsklighetens historia och medförde att människorna blev bofasta vilket lade grunden för våra första statskulturer. För 7 000 år sedan hade jordbruket spridit sig från mellanöstern till nuvarande Ungern, västra Grekland och sydöstra Italien. Ytterligare 1 000 år senare brukades jorden även i södra delen av Sverige.

Forskare och arkeologer har länge tvistat om hur jordbruket spreds till Europa. Vissa menar att jordbrukare invandrade från Mellanöstern medan andra hävdar att det snarare var själva kunskapen och tekniken att bruka jorden som spred sig till Europa, och att jägarna och samlarna i Europa övergick till att bli jordbrukare.

En grupp brittiska forskare har nu lyckats visa att det var invandrande jordbrukare från Mellanöstern som tog med sig jordbruket till Europa. De drar slutsatsen efter att ha studerat gensekvensen för Y-kromosomen hos 2574 europeiska män. Y-kromosomen ärvs från far till son och finns bara hos män. Studien visade upp till 80 % av alla europeiska män bär på en DNA-markör i Y-kromosomen som härstammar från de invandrade jordbrukarna. Denna DNA-markör kallas M269 och ger upphov till haplogrupp R1b1b2. Resultaten är särskilt anmärkningsvärda med tanke på att tidigare studier, som studerat släktskap på mödernet, visat att dagens européer härstammar från de jägare och samlare som levde i Europa redan innan jordbruket. Släktskap på mödernet studeras genom att analysera DNA-sekvensen på det DNA som finns i mitokondrierna.

Sammantaget visar detta att de flesta av oss som lever i Europa härstammar från kvinnor som levde som jägare och samlare och från jordbrukande män som invandrade från Mellanöstern för ungefär 7 000 år sedan.

R1b1b2 är den vanligaste haplogruppen på fädernet i Europa. Frekvensen ökar från väst till öst och totalt sett bär 110 miljoner europeiska män på den DNA-markör som definierar haplogruppen.

Se DNA Ursprung om du vill du veta mer om hur du kan testa ditt ursprung eller läsa mer om hur man studerar släktskap på mödernet och fädernet.

Studien som är publicerad i tidskriften Plos Biology och du kan ladda ner den i sin helhet som pdf. Även DN skriver om studien på sin hemsida.

Läs och kommentera inlägget om ursprung på DNA-Guides hemsida.

Du kan följa DNA-Guides blogg direkt på www.dna-guide.com/blogg. DNA-Guide erbjuder sedan starten 2008 säkra och integritetsskyddade personliga DNA-tester med tillhörande informationstjänster via www.dna-guide.com