Poolia

Dags att byta arbetsgivare?

Blogginlägg   •   Feb 10, 2011 16:54 CET

Hur trivs du på jobbet? Det finns många faktorer som påverkar hur vi upplever trivseln på arbetet. Som individer prioriterar och värdesätter vi dessa olika. 

Vilka faktorer som gör att vi trivs på arbetet hänger nära samman med våra värderingar, vår livssyn och var vi befinner oss i livet. 
Gå igenom listan och rangordna hur väl påståenden stämmer in på dig. Ange sedan hur viktigt du anser att vardera frågeställning är.

 • Min arbetsgivare erbjuder tjänster/produkter som jag är stolt över
  Överensstämmer 1-5:
  Vikt 1-5: 

 • Min arbetsgivare har en kompetent ledning
  Överensstämmer 1-5:
  Vikt 1-5: 

 • Min arbetsgivare har en ledningsgrupp med bra värderingar och prioriteringar
  Överensstämmer 1-5:
  Vikt 1-5: 

 • Min närmsta chef är kompetent
  Överensstämmer 1-5:
  Vikt 1-5: 

 • Min närmsta chef har bra värderingar och prioriteringar
  Överensstämmer 1-5:
  Vikt 1-5: 

 • Min arbetsgivare är bra på att kommunicera och ge de anställda rätt information
  Överensstämmer 1-5:
  Vikt 1-5: 

 • Jag får den information jag behöver för att göra ett bra jobb
  Överensstämmer 1-5:
  Vikt 1-5: 

 • Jag får användning av min kompetens i min yrkesroll
  Överensstämmer 1-5:
  Vikt 1-5: 

 • Jag ser utvecklingsmöjligheter hos min nuvarande arbetsgivare
  Överensstämmer 1-5:
  Vikt 1-5: 

 • Jag ser vidare karriärmöjligheter hos min arbetsgivare
  Överensstämmer 1-5:
  Vikt 1-5: 

 • Jag trivs med mina kollegor
  Överensstämmer 1-5:
  Vikt 1-5: 

 • Arbetsmiljön på min arbetsplats är bra
  Överensstämmer 1-5:
  Vikt 1-5: 

 • Jag har en bra lön
  Överensstämmer 1-5:
  Vikt 1-5: 

 • Min arbetsgivare erbjuder bra förmåner till sina anställda
  Överensstämmer 1-5:
  Vikt 1-5: 

 • Min arbetsgivare erbjuder flexibla arbetstider
  Överensstämmer 1-5:
  Vikt 1-5: 

 • Mitt arbete överensstämmer med mina värderingar och drivkrafter?
  Överensstämmer 1-5:
  Vikt 1-5:

Hur ser resultatet ut? Reflektera över vilka faktorer som du trivs eller inte trivs med på ditt arbete. De faktorer som påverkar din trivsel negativt, går de att påverka?

Eftersom de flesta av oss är med i någon form av gruppkonstellation är det viktigt att vi kommunicerar hur vi känner oss med våra kollegor och vår chef. På så sätt kan du öka din trivsel, vilken i sin tur ofta smittar av sig på resten av organisationen.