Primelog Software AB

"Data checks in, but doesn't check out"

Blogginlägg   •   Sep 11, 2014 11:51 CEST

Visste du att de flesta företag har svårt att utveckla och förbättra sin försörjningskedja? Att de fastnar i utvecklingsarbetet och stannar där? Att detta dessutom beror på att man inte lyckas få några effekter på balansräkningen? Det här gav Lora Cecere uttryck för vid sitt framträdande på Optilons supply chain-konferens förra veckan.

Det Lora menar är att supply chain- och logistikchefer sällan har något ansvar för balansräkningen. Vilket gör att de heller inte har incitament att driva utvecklingen så att poster i balansräkningen som påverkas av försörjningskedjan minskas.

Varför förhåller det sig på det här sättet?

Efter alla dessa år av lean-tänkanden, business process re-engineering, etc visar det sig att man i alla fall inte arbetar i processer och optimerar flöden som sträcker sig över flera funktioner. Fokus i företagen ligger fortfarande på att minska kostnader inom en viss funktion. Till exempel lägre transportkostnader eller lägsta inköpskostnad - istället för att se på hela försörjningskedjan och vilken påverkan den har på balansräkningen, exempelvis i form av lageromsättningshastighet.

Lora Cecere menar att för att åstadkomma förbättring så bör företagen starta med en tydlig definierad design av flödet. Man måste också utveckla kompetensen inom området, det vill säga både kompetensen att designa flöden och processer men också förstå dessa flödens påverkan på balansräkningen. Det råder en klar brist på kompetens inom området.

Vidare pekar Cecere på att bättre beslutsstöd är en förutsättning och att kunna hantera ”structured and unstructured data”. Utvecklingen har gett oss stora möjligheter att samla in data men vi har fortfarande stora svårigheter att strukturera all data och göra relevanta analyser. Man kan säga att ”data checks in but doesn’t check out”, och ju mer digitaliserade vi blir desto mer data erhålls och desto större krav på att få ut något meningsfullt av informationen.

På så sätt är det utmanande att arbeta med supply chain! Vi blir aldrig färdiga.

Lena Ridström
VD

lena.ridstrom@primelog.com