Justdriveit

Dela på privatägda bilar – nyckeln till en miljösmart framtid och bättre privatekonomi

Blogginlägg   •   Aug 25, 2015 14:01 CEST

Hållbarhet, sharing economy, och minskade koldioxidutsläpp är några områden som diskuteras livligt. Samtidigt exploderar konceptet bilpool världen över, så även i Sverige.

En bil används i genomsnitt en timme/dygn, och står still resterande 23 timmar. Det är inte konstigt att bilpooler blivit en stor framgång. Det är bra att vara fler som delar på samma resurs. De tyngsta argumenten för bilpooler är privatekonomi och miljö. Att det dessutom ger ringar på vattnet ur ett infrastrukturellt perspektiv är också viktigt.

En bilpoolsbil ersätter fem privatbilar. Vinsten är att ytor i storstadsområden öppnas upp då parkeringsytor blir fria, vilket i sin tur öppnar för förtätning av bostäder, smidigare trafik och utbyggd kollektivtrafik. Sharingfunktionen slår mot det klassiska problemet trafikstockning. Funktionen ger medlemmen möjlighet att vid bokningstillfället erbjuda samåkning. Till detta kommer miljöaspekten; minskade koldioxidutsläpp då fler samsas om samma bil. De kommersiella bilpoolerna far omkring som reklampelare för en ny form av bilism som kommer att omskapa hela samhället. Är det verkligen så?

Svaret är NEJ! Flertalet bilpooler är uppbundna i avtal med biltillverkare. De gör reklam för specifika bilmärken INTE FÖR EN NY FORM AV BILISM. Det säger sig självt att de stora biltillverkarna som ständigt befinner sig i strid om marknadsandelar inte har intresse av den stora omvandling som ett verkligt genombrott för bilpooler skulle få. De vill ju sälja! Bilpoolerna köper in bilar vilket gör att fler bilar rullar på vägarna. Har de kommit till för att lösa miljöproblem eller för att ge bilindustrin en extra skjuts? En ny form för bilpooler behövs för att tackla problemen ovan.

Vi behöver oberoende aktörer som inte är uppbundna i avtal med tillverkare. Vi behöver engagemang från politiker både på riks- och kommunalnivå. Det finns billig teknik som via en smartphone kan öppna och låsa bilen och hålla ordning på drifttider. Den kan installeras i vilken bil som helst.

Och vad kan politikerna göra? Det finns morötter att ta till: Låt bilpoolsbilar köra i bussfiler under vissa tider, skattelättnader, sänkt bilskatt för bilpoolsägare, befrielse från biltull. Om politikerna är så miljömedvetna som de påstår borde de tävla om att främja bildelning.

Politikerna uppmanar till miljömedvetenhet. Det framgår att miljö- och klimatsmara alternativ ska främjas. Men var är alternativen? Var är handlingskraften? Är det inte så att det behövs lite fantasi för att komma upp med alternativa lösningar. Mål som kan tyckas vara orimliga kan också inspirera. Det är en bra start att använda oss av de resurser vi redan har, istället för att hela tiden använda oss av nya.

Ett av alternativen är självklart. För ut bildelandet till privatpersonerna. Det behövs fler incitament och mindre byråkrati för att uppmuntra till delande.

Bollen ligger hos politikerna både på kommunal och riksnivå.

Väl mött
Peter Wärme