Ledarskapscentrum

Delge inte varandra era initiala åsikter - om evidensbaserat beslutsfattande

Blogginlägg   •   Jun 04, 2013 13:39 CEST

I Research Digest (15/4 2010) presenteras och sammanfattas en mycket intressant studie som på ett mycket tydligt sätt belyser vikten av ett evidensbaserat förhållningssätt vid beslutsfattande. Ett evidensbaserat förhållningssätt handlar i korthet om att olika information har olika värde (noggranna vetenskapliga studier har exempelvis ett större värde än intuition och egen erfarenhet) och att man innan man ska fatta ett beslut ska samla in all tillgänglig information och värdera denna kritiskt.

När människor träffas i grupp för att fatta beslut, har de ofta svårt att uppnå full potential. En del av förklaringen är att de tenderar att ägna mer tid åt att tala om information som alla delar snarare än att lära sig nya insikter av varandra. I en kommande artikel i den vetenskapliga tidsskriften Journal of Personality and Social Psychology, har Andreas Mojzisch och Stefan Schulz-Hardt upptäckt en ny förklaring till att grupper så sällan fattar optimala beslut. Forskarna visar att när en grupp människor inleder en diskussion med att dela med sig av sina initiala åsikter, preferenser och inställningar, ägnar de senare mindre uppmärksamhet till den information som kommit till bordet av varje medlem, vilket leder till att gruppen inte kommer fram till ett optimala beslut. De praktiska konsekvenserna är uppenbara - om du kan, undvik att inleda beslutsmöten med att utbyta gruppmedlemmarnas initialla preferenser.

Mojzisch och Schulz-Hardt inledde sin undersökning med en noggrannt kontrollerad simulering av en verklig gruppdiskussion. I stället för att utbyta idéer ansikte mot ansikte, blev dussintals deltagare presenterade för utvald skriftlig information om olika kanditater i en jobbsökningssituation. I denna fanns även antingen beskrivet eller inte beskrivet vilka de andra gruppmedlemmarnas (som fått annan information om jobbkandidaterna) initialla preferens av jobbkandidat var. Varje deltagare fick sedan också den information om de olika jobbkandidaterna som getts till alla andra gruppmedlemmar.

Deltagarna hade i uppgift att beakta den information som fanns tillgänglig för hela gruppen för att de skulle identifiera den optimala kandidaten. Avgörande är att deltagare som började sessionen med att ta del av de andra gruppmedlemmarnas val av kandidat därefter var mindre framgångsrika i att använda gruppens gemensamma uppgifter för att välja den optimala kandidaten. Ett efterföljande minnestest påvisade att de lade mindre uppmärksamhet till relevant information än vad de deltagare som hade hållits i mörker om andra medlemmar kandidatpreferenser gjorde.

I en andra undersökningen testades dessa effekter i en riktig, face-to-face grupp beslutssituation. Etthundraåttio studenter deltog fördelat på sextio grupper med tre personer och uppgiften var att välja ut den bästa bland tre jobbsökande. Varje enskild gruppmedlem började med en unik uppsättning av information om de tre kandidaterna och ett optimalt val av kandidat kunde bara uppnås om gruppmedlemmarna delade sin unika information med varandra. Återigen var grupper betydligt mindre framgångsrika på att sprida nödvändig information, och därför nå ett optimalt beslut, om de inledde sin session genom att dela med sig av sin egen åsikt om vilken kandidat som de ansåg var bäst lämpad. Liksom tidigare var orsaken att den initala tillkännagivandet av gruppmedlemmarnas preferenser ledde till att man lade mindre uppmärksamhet på relevant fakta/information om jobbkandidaterna under gruppdiskussionen.

"Take-home-budskapet i vår studie är enkel" berättar Mojzisch för Research Digest (15/4 2010). "Nittio procent av gruppdiskussioner börja med att medlemmarna utbyter sin initiala preferens och åsikt. Vår forskning visar att inlärning av de övriga gruppmedlemmarnas preferenser i början av en gruppdiskussion har en negativ inverkan på kvaliteten i gruppens beslut."


Mojzisch, A. & Schulz-Hardt, S. (2010). Knowing others' preferences degrades the quality of group decisions. Journal of Personality and Social Psychology.

Ovanstående information är hämtad och översatt från Research Digest (15/4 2010).