Direktdemokraternas Riksorganisation

Demokrati för alla utom…

Blogginlägg   •   Sep 11, 2014 07:30 CEST

Att kunna rösta via datorn hemma eliminerar risken att ställas utanför. När jag var mitt i livet tvingades jag en gång att avstå från att rösta. Mitt hälsotillstånd tillät mig inte att vistas i vallokalen. Många år efter den episoden gjordes av ett annat skäl en bred medicinsk utredning där det uppdagades att jag har en diskret hjärnskada. Andra ser den inte, men den påverkar min vardag och min förmåga att hantera situationer som för andra är självklara. Det klassas nu som ett funktionshinder.

Alla friska är friska på samma sätt, men de sjuka är sjuka var och en på sitt sätt, sade man när jag genomgick min läkarutbildning. Funktionshinder kan bestå i att du kan sakna armar eller ben, är förlamad, har nedsatt hörsel, syn, känsel eller balans. Du kan vara så gammal att dina kroppsfunktioner avtar eller du kan ha ett medfött hinder. Oavsett vilken typ av funktionshinder du har behöver du hjälpmedel för att klara alla de sysslor som andra betraktar som självklara. Att få den hjälpen är en grundidé i demokratin.  Folkstyret hjälper oss att styra våra liv.

Varje nytt funktionshinder bidrar till att nya kunskaper tillförs vetenskapen och ger samhället ny erfarenhet. Men att kunna delta i en av de viktigaste funktionerna i samhället – det politiska livet - säkerställs idag inte för alla funktionshindrade. Vi har lagstadgad rätt för alla myndiga att få rösta på valdagen och delta i politiken, men alla har inte möjlighet att göra det. Och även du som inte är handikappad kan få maginfluensa på valdagen och mister därmed din rösträtt av hälsoskäl.

Att kunna rösta via datorn i hemmet eliminerar risken att ställas utanför

Tekniken finns. Infrastrukturen finns. Mjukvaran finns. Bara viljan saknas. Det nybildade partiet Direktdemokraterna (DD), vill ge alla den möjligheten. Ännu viktigare är att direktdemokrati inte bara ger dig möjlighet att rösta på ett visst parti. Teknik och utformning gör så att du kan delta aktivt i hur kommunen, landstinget och nationen styrs. Systemet ger en möjlighet att rösta i enskilda frågor och argumentera emot när man tycker att ett förslag är ogenomtänkt, eller att själv lägga förslag som så småningom landar som motioner. Då närmar vi oss verklig demokrati - folkstyre, där den samlade kunskapen, insikten och erfarenheten i befolkningen kan föra landet framåt.

Sverige har en tradition av att bygga landet. Som barn på 1950-talet såg jag alla vuxna omkring mig bygga hus, båtar, bilar, maskiner, konstruera nya verktyg, osv. Som läkare i arbetet med utslagna människor förbluffades jag ofta av den kunskap, insikt, färdighet, initiativkraft som dessa människor besatt. Vanliga människor av idag är lika fulla av idéer och funderingar som för sextio år sedan. Ska vi låta den potentialen gå förlorad i ett förstelnat politiskt system eller ska vi skapa en direktdemokrati som snabbt kan ta itu med problemen varefter de dyker upp, utnyttja all den tankekraft som finns i ett helt folk. Och på det sättet lösa de problem vi har framför oss?

Direktdemokrati där du, utifrån dina kunskaper och erfarenheter bidrar med förslag, eller med kommentarer till andras förslag, och kan rösta från vilken dator som helst, är det instrument som kan knyta ihop landet till en stark helhet där vi ser till att ingen kommer i kläm – varken hel och frisk eller funktionshindrad. Genom att rösta för att vi funktionshindrade ska få större demokratiskt inflytande röstar du också för en verklig och levande demokrati, och ett säkrare och tryggare samhälle, för dig själv och dina nära och kära.

Av Anna Mifalk. 
Via Per Norbäck, Direktdemokraterna