Tysk-Svenska Handelskammaren

Den digitala framfarten - MEDICA HEALTH IT FORUM lyfter fram möjligheter och perspektiv för sjukvården

Blogginlägg   •   Nov 08, 2017 09:32 CET

Från Chatbotar, artificiell intelligens, Big Data till Health Cloud

Izzy is your friend. She understands you and helps you being prepared by keeping track of your menstrual cycle, så beskriver den kvinnliga chatboten Izzy tjänsten ”Izzyperiod” på Facebook. Izzyperiod har redan över 8000 följare. Kanske inte så ovanligt om det inte handlat om artificiell intelligens. 

Att simulera en naturlig konversation med hjälp av en chatbot kommer att bli allt vanligare för till exempel kunddialoger inom sjukvården. Trender och teman för digitalisering inom sjukvården presenteras på MEDICA HEALTH IT FORUM. Det är en plattform på den världsledande medicinteknikmässan Medica 2017 i Düsseldorf, 13 till 16 november. Medica med över 5000 utställare presenterar medicintekniken av idag. På årets forum presenteras artificiell intelligens (AI), precisionsmedicin, Internetmedicin, Big Data och ”Participatory Health” men även Chatbotar finns med i det spännande utbudet.

När det gäller den kvinnliga Chatboten Izzy så är den baserad på Facebooks Messenger. Därför behövs varken App eller mjukvara och interaktionen blir minst sagt annorlunda, eftersom samtalen sker mellan en levande individ och en digital Chatbot. Just Izzyperiod, är en tjänst som vänder sig till unga kvinnor i samhällen där samtal kring t ex graviditet kan vara känsliga eller till och med omöjliga.

”Precision Medicin” eller individualiserad medicin, som den också kallas, är ett annat område med stark tillväxtpotential. I Tyskland har regeringen verkligen tagit fasta på detta och satsar denna mandatperiod drygt 700 miljoner Euro för forskning inom området. Utvecklingen befinner sig fortfarande i ett skede med vissa hinder som måste övervinnas, innan forskningens resultat kommer slutanvändarna tillgodo. Det är exakt målet för Professor Erwin Böttingers forskning. Han är verksam på Hasso-Plattner-Institutet och deltar den 13 november som huvudtalare i paneldiskussionen ”The Future is digital. How Data and Analytics will transform the Healthcare Market" (in the next 5 years) på Medica Health IT Forum på Medica Düsseldorf.

Information, bakgrund, program och teman på MEDICA HEALTH IT FORUM hittar du på: http://www.medica.de/mhif1