Moretime Group

Den digitala revolutionen och entreprenören

Blogginlägg   •   Jan 18, 2016 10:35 CET

Allt oftare pratas det om den digitala revolutionen i termer av ”den tredje industriella revolutionen”. En utveckling som egentligen påbörjades redan när transistorn uppfanns efter andra världskriget. På 60-talet var datorkraften förbehållen stora verksamheter som hade råd med stordatorn. På 70-talet kom den andra vågen av IT när PC:n introducerades. För bara ett par år sedan var datorarbete fortfarande bundet till en arbetsplats med en fast dator och en fast telefon.

Nu befinner vi oss i den mest fascinerande fasen av digitaliseringen. Den tredje vågens IT, efter stordatorn och PC:n, är det som möjliggör den stora revolutionen som jämförs med industrialiseringen på 1800-talet. Denna tredje våg bygger på mobilitet, molnet, Big Data och sociala nätverk. Nya affärsmodeller liksom produkter och tjänster som sömlöst hanterar övergången från digitalt till fysiskt förändrar affärs- och kundupplevelser, skapar nya intäktsströmmar och förändrar hela branscher. Det intressanta med den digitala revolutionen är inte längre teknikutvecklingen utan den innovationskraft och det värdeskapande som möjliggörs. Nya affärsmodeller liksom produkter och tjänster som sömlöst hanterar övergången från digitalt till fysiskt förändrar affärs- och kundupplevelser, skapar nya intäktsströmmar och förändrar hela branscher. Analysföretaget IDC identifierar sex olika acceleratorer som med den tredje vågens IT driver utvecklingen. En accelerator är robotiseringen som använder kunskap från den digitala världen och omvandlar den till händelser i den fysiska världen, t. ex. självstyrande bilar. En annan accelerator är utvecklingen av intuitiva gränssnitt som inte är begränsade till ett tangentbord. 3D-skrivare är en annan accelerator liksom det omskrivna ”Internet of things”. IDC förutspår exempelvis att konsumenter år 2020 i genomsnitt kommer att interagera med över 150 uppkopplade enheter. Per dag.

En accelerator som kommer att få stor påverkan på yrkesgrupper som ännu inte sett så stor förändring är möjligheten till kognitivt lärande, dvs maskinens förmåga att tänka och bearbeta information på ett sätt som liknar människans. IDC uppskattar att upp till 60% av all interaktion mellan människa och maskin kommer att vara passiv, dvs människan tar emot information som genereras av intelligenta maskiner istället för att själv ta initiativ.

Slutligen skapas nya och bättre säkerhetslösningar som ersätter användarnamn och lösenord.

Det är naturligt att många av framtidens entreprenörer kommer att bygga sina företag baserat på digitaliseringens möjligheter. Möjligheterna att starta och etablera företag kommer att vara många. Många fler branscher kommer att genomgå en disruptiv förändring och hela yrkesgrupper kommer att försvinna.

Enligt rapporten ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år” från Stiftelsen för Strategisk Forskning kan så mycket som 53 procent av alla jobb i Sverige försvinna inom 20 år.

vartannat_jobb_automatiseras

Denna stora förändring slår lika hårt mot tjänsteföretagen som mot industrin. Idag finns runt 75% av alla sysselsatta i Sverige inom tjänstesektorn. 23% är sysselsatta i kunskapsintensiva tjänstebranscher. (2014 enligt statistik från SCB publicerad och kommenterad av Almega (www.almega.se)). Möjligheten till innovation är stor men kräver samtidigt att det finns förutsättningar på plats. Mycket av innovationen kommer att vara kunddriven men det räcker inte. De organisatoriska förutsättningarna måste finnas på plats. (Se bla debattartikeln ”Robotiseringen ställer nya krav på ledarskapet” i Dagens Arbete).

Digitaliseringens innovationskraft kan vara bra nyheter för de mindre företagen och entreprenörerna då den kräver en högre grad av flexibilitet än vad som är möjligt i storföretagen. Bl a förutspår konsultjätten PWC i rapporten ”The future of work – A Journey to 2022” att stora företag håller på att ersättas av små rörliga och snabbfotade organisationer. I rapporten beskrivs förändringen från ”The blue World” där storföretagskapitalismen härskar till ”The green World” och ”The Orange World”. Samtidigt som digitaliseringen innebär stora möjligheter för entreprenörer och små företag så innebär det också ökad komplexitet och därmed ökat behov av kompetens. I den orangea världen är devisen att ”big is bad for business” och istället eftersträvas maximal flexibilitet och låga kostnader. Istället för att en organisation växer så skapas nätverk kring företaget som kan användas som hävstång för fortsatt utveckling. I ett sådant scenario dominerar egenanställda, företagare och entreprenörsdriva företag som ett sätt att fortsätta vara relevanta när förutsättningarna förändras kontinuerligt.

Samtidigt som digitaliseringen innebär stora möjligheter för entreprenörer och små företag så innebär det också ökad komplexitet och därmed ökat behov av kompetens. Många företag kan tack vare digitaliseringen hantera större mängder produkter och tjänster. Mer komplex prisstruktur, organisation och internationell förgrening driver behov av mer kompetens och administration. Exempelvis har antal jurister ökat med 30% på fem år.

Detta inlägg var ett utdrag ur Moretime Groups VD-brev i januari 2016. Du kan läsa det i sin helhet här: VD-brev Special januari 2016

I nästa inlägg skriver jag om Framtidens företagstjänster.

Tack för att du tog dig tid att läsa! Välkommen att kontakta mig om du har några frågor!

/Carl-Fredrik Morander, VD Moretime Group

Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se