SAS Institute

Den mänskliga sidan av Big Data och High Performance Analytics

Blogginlägg   •   Aug 11, 2015 11:05 CEST

Att få ut effekter av Big Data handlar som bekant inte enbart om ny teknologi. För att få ut värde måste justeringar av alla förmågor ske, även de som är erfarna användare av analys. I Tom Devenport´s (http://www.tomdavenport.com/about/) senaste studie förklarar han hur en unik blandning av talanger ska tackla utmaningarna med Big Data. Varför det är i högsta grad kritiskt och bråttom att börja rekrytera och attrahera värdefulla talanger och resurser som skall hantera Big Data, dvs. Data Scientists.

Miljöer för Big Data Analytics skiljer sig från en traditionell data miljö på många sätt. Studien har bla kommit fram till att den mänskliga sidan är helt avgörande för slutresultatet av Big Data, betydelsen av kunskapsprofiler som för Data Scientists är tydlig. Kombinationen av systemvetenskap, statistik, kommunikation och affärsförståelse gör Data Scientist profilen bred och komplex i sin profession. Rekrytering, utbildning och karriärplaner är utmaningar som bara kommer att intensifieras. De mest framgångsrika organisationerna inom Big Data kommer att vara de som skapar, identifierar eller utvecklar sina unika talanger.

Charts girl_data stream

Genom omfattande intervjuer med självutnämnda Data Scientists/Data analytiker och deras chefer öppnar studien upp vilka yrkesbakgrunder en Data Scientist har, vilka områden och kunskaper de har, vilka drivkrafter som finns och behövs för att jobba med Big Data samt betydelsen av att skapa effektiva team i organisationen.

Läs studien och få underlag till varför just din organisation behöver rekrytera och utveckla denna disciplin för att möta digitaliseringen. http://www.sas.com/reg/gen/corp/2154478?page=reg