Svenska Institutet FMS

Det framtida arbetslivet

Blogginlägg   •   Sep 09, 2010 16:40 CEST

Efter att jag läst dagens DN.LEDARE ”Mot en ny tid” kan jag inte låta bli att skriva lite igen. Att det gamla systemet ledde till passivitet – är ju helt klart.

”Då kommer förhoppningsvis ingen människa att lämnas åt sitt öde så som skedde förr – till den dag Försäkringskassan ringde och föreslog förtidspension. Den stora vinsten med reformen är således inte att få ut människor från sjukförsäkringen utan att i framtiden se till att ingen som inte ska vara där hamnar där.”

Detta kan jag också hålla med om, men frågan är hur vi i framtiden ska kunna se till att så många som möjligt i arbetslivet - inte blir sjuka. Det räcker inte med att bara byta system! Här måste det ske ett perspektivbyte. Arbetsgivarna MÅSTE se sina anställda som något de vill investera i. Och då gäller det att jobba aktivt med DET FRISKA.

Vi vet idag att det går att förebygga MYCKET, om detta arbete görs systematiskt. Arbetsgivare talar om vikten av friskvård. Och i media finns massor med goda exempel på bra aktiviteter att göra för oss människor. Trots det är det väldigt få vuxna som exempelvis motionerar regelbundet, på sin fritid. Dessutom finns det MYCKET annat än fysisk aktivitet som påverkar vår hälsa positivt.

Inom skolan finns oftast en friskvårdstimme för lärare/vecka. Men sker det någon uppföljning av denna tid? På andra arbetsplatser finns många aktiviteter att välja på för anställda. Simkort, "gymkort" och Friskis och Svettispass. Men varför inte ta med helheten,där alla hälsopåverkande faktorer räknas in? Med motiverande samtal! Det finns mycket att vinna för arbetsgivare och anställda, om frågor ställs systematiskt och företag ser till möjligheterna hos sina anställda - inte hindren!

FMS Kompetensprofil mäter kompetensen för företagets anställda, fysiskt, mentalt och socialt. Det är ett verktyg som gör medarbetarna medvetna om sin livsstil och hur den påverkar arbetet och livet totalt.

I profilen ingår vetenskapliga tester av styrka, kondition, rörlighet och balans samt ett förberett motiverande samtal, kring 30 hälsopåverkande faktorer och arbetsmiljön. Samtalet är höjdpunkten i metoden och tar drygt en timme. Arbetsplatsen får också en tydlig bild via ett webbaserat dataprogram hur de anställda mår och fungerar. Efter detta kan många åtgärder sedan göras. Läs mer här! Chefer får underlag till åtgärdsprogram för att öka trivseln och effektiviteten på arbetsplatsen.

Ett effektivare personalansvar för arbetsgivare, ser jag som nödvändig i ett framtida i arbetsliv, efter att ha läst artikeln ”Mot en ny tid”. Det finns säkert andra metoder men FMS-metoden främjar arbete, hälsa och livsstil! Och är webbaserad!