KOMinstitutet

Det våras för krisen

Blogginlägg   •   Apr 12, 2016 15:01 CEST

Mediekriserna avlöser varandra. Debatten i sociala medier går på högvarv. Många ledare tappar sitt förtroende. Vi har nu sett hur fackföreningen lever kvar med gamla machovärderingar där sprit och striptease ingår. Kriserna i bankerna och skogsbolagen är andra exempel där ledningen inte anpassat sig efter nya värderingar, med total genomlysning. Den gamla machokulturen finns kvar lite här och var. Gratis jaktresor och bjudresor berör både företag och myndigheter inklusive journalister. Skatteplanering åt vissa kunder erbjuds av vissa banker. Dieselgate har radikalt försämrat förtroende för varumärket. Och det tar lång tid att återskapa ett gott förtroende när men en gång hamnat i en kris. Tänk på politikern som fortfarande lider av “Toblerone-skandalen”. Hennes personliga varumärke är fortfarande skadat.

Många har inte förstått att vi är inne i en stor förändringsprocess bestående av globalisering som övergripande fenomen med jämnställdhet, moral och hållbarhet som ledord. Vi måste börjar med cheferna. Utbilda cheferna i ”nya världens logik”.

Vi har därför startat Kominstitutet, där vi har tagit fram ett koncept “Vaccinera dig och din organisation mot kriser”. Det bygger på att processa bort gamla omoderna värderingar och ageranden och att leta upp eventuella krishärdar. Upplägget bygger på utbildning, träning, coachning och uppföljning och anpassas efter organisationen storlek och behov.

Detta löser inte hela problemet, men det är en bra start på något nytt. Det är dags att möta framtiden med öppet hjärta och trovärdigt sinne.

För mer information kontakta

Hans Makander, 070 377 45 23, hans@makander.se

Hans Uhrus, 076 895 01 01, hans.uhrus@uhrvis.se

www.kominstitutet.se