Alerta Bokförlaget

Egon Schieles ”Wally” är tillbaka i Wien och visas på Leopold Museum

Blogginlägg   •   Nov 24, 2010 12:16 CET

I oktober1997 lånade Privatstiftelsen Leopold Museum i Wien ut Egon Schieles ”Wally” och flera andra av hans målningar till en utställning om Egon Schiele - The Leopold Collection - i Museum of Modern Art i New York.  Efter utställningens slut konfiskerade de amerikanska myndigheterna två av målningarna, ”Wally” och ”Tote Stadt III” som möjligt tjuvgods från judisk ägo. Målningarna ska ha förts in i USA i strid mot gällande amerikansk lagstiftning.

Januari månad 1998 blev upptakten till en historisk vändpunkt inom konstvärlden. Vid en internationell konferens i Washington D.C. i december 1998 drogs riktlinjer upp för hur konfiskerade konstverk skulle hanteras. I enlighet med dessa ”Washington principles” ska en rättvis och fair lösning för alla parter eftersträvas. Som en konsekvens av detta inrättades i många länder strategier för hanteringen av ”spektakulära fall” och många egendomskonflikter har sedan dess nått en lösning genom ömsesidiga överenskommelser.

Den amerikanska domstolen kunde bevisa att åtminstone ett av verken inte hade sålts till Leopold Museet i laga ordning. Själva processen avslutades i New York i september 1999 och ett av verken, ”Tote Stadt III” återbördades till Wien, emedan ”Wally” beslagtogs i enlighet med ”The National Stolen Property Act”. Domstolen hävdade att målningen hade stulits från den rättmätiga ägarinnan Lea Bondi Jaray under det sena 1930-talet av nazisten och konsthandlaren Friedrich Welz. Efter nazisternas maktövertagande ska hon ha ”överlåtit” sitt galleri till Friedrich Welz och flytt till London, där hon levde till 1969.

Welz överlät sedermera ”Wally” till Landsgalleriet i Salzburg. År 1945 hittades och beslagtogs målningen i Salzburg av den amerikanska militären, som felaktigt överlät den till samlaren Dr. Heinrich Riegers dödsbo. Denne hade också blivit offer för Förintelsen. Riegers dödsbo sålde ”Wally” vidare till det österrikiska galleriet Belvedere och år 1954 bytte Privatstiftelsen Leopold Museum till sig målningen.

När målningen beslagtogs av de amerikanska myndigheterna, började man i Österrike diskutera om restitutionen efter kriget hade varit felaktig och kulturminister Elisabeth Geher inrättade en undersökningskommission. I december 1998 stiftade det österrikiska parlamentet en lag som möjliggör för en kulturminister i en österrikisk regering att återbörda konstverk till de rättmätiga arvingarna, som orättmässigt befinner sig i statlig äga. Sedan dess har ett stort antal konstföremål hittat tillbaka till rätt ägare.

År 2010 började Leopold Museet att förhandla om att få köpa tillbaka ”Wally” från Lea Bondi Jarays dödsbo.Efter att ha betalat 19 miljoner dollar har nu Egon Schieles mästerverk ”Wally” återbördats till Wien. Målningen anlände fredagen den 20 augusti 2010 till flygplatsen Schwechat och hälsades välkommen av ett stort pressuppbåd. Tillsammans med ”Wally” anlände även ett amerikanskt filmteam, som producerar en dokumentärfilm om ”fallet Wally”. Från och med måndagen den 23 augusti finns ”Wally” att beskåda på Leopold Museum i Wien och jag var där första dagen.

Lilian O. Montmar

Hemsida: http://home.swipnet.se/Alerta