Sveriges Kommuner och Landsting

Eleven i fokus ger bättre resultat

Blogginlägg   •   Dec 27, 2013 09:28 CET

Lärare ska känna sig stolta över sina jobb. Elever ska känna sig trygga, motiverade och sedda. Skolledningar ska känna att de utvecklar världens bästa skola.

Därför är resultaten i årets PISA-studie, där svenska elevers skolresultat rasar i jämförelse med andra länder, mycket oroande. Och därför behöver alla vi som jobbar med och i skolan – skolledning, lärare och föräldrar – samarbeta än mer så att varje enskild elevs behov kan mötas.

En av de viktigaste utmaningarna är att skapa en mer positiv attityd till skolan. PISA-studien visar nämligen att allt fler svenska elever upplever att skolan är bortkastad tid.

Jämfört med elever i andra OECD-länder är svenska elever mindre uthålliga och kommer oftare för sent. 11 procent känner sig som en outsider och var tredje elev menar att skolan inte gjort mycket för att förbereda eleven för vuxenlivet.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, jobbar tillsammans med våra medlemmar kommunerna för att på bred front utveckla skolan. Vi tittar på arbetsformer, fokuserar på matteundervisningen och jobbar med ledarutveckling. Centralt för att förbättra elevernas resultat och samhörighet med skolan är:

  • Lärarna behöver planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans – det är allra viktigast för att snabbt förbättra resultaten. Lärare behöver också återkommande återkoppla till elevernas arbete. Och bra lärare ska premieras med högre lön.
  • Skolledarna måste stödja lärarnas arbete och utveckling och ta tillvara
  • Lokala skolpolitiker och kommunens förvaltning förbehöver skapa goda förutsättningar för elever, lärare och skolledare, sätta upp tydliga mål och följa upp dem. Fokus på hur skolan jobbar med eleverna och mindre fokus på organisatoriska frågor.

PISA:s egen analys är att mer pengar inte ger bättre resultat. Det handlar istället om att på bästa sätt använda de resurser man har. Då krävs ett nära samarbete mellan lokala beslutsfattare och skolans yrkesgrupper. Elevernas förutsättningar och behov behöver vara i centrum i det arbetet. Det är modellen för framtidens skola.

Läs också mer om SKL:s mattesatsning PISA 2015 som 85 kommuner deltar i

Maria Stockhaus
Ordförande i utbildningsberedningen, Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikeln har publicerats i Bohusläningen, 2013-12-11, Östersunds-Posten, 2013-12-12, Blekinge Läns Tidning och Katrineholms-Kuriren, 2013-12-13, Gefle Dagblad, Sundsvalls Tidning och Östran, 2013-12-16, samt i Värnamo-Nyheter, 2013-12-17.

Kontakt:

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook