Sveriges Kommuner och Landsting

Elever i Kungsbacka bra på att fullfölja gymnasiet

Blogginlägg   •   Dec 04, 2013 14:59 CET

I snitt avslutar nästan en fjärdedel av landets elever gymnasiet utan en fullständig utbildning. Elever från Kungsbacka är dock bland de bästa på att fullfölja gymnasiet inom fyra år, 86 procent jämfört med 76,7 i landet. Det visar en färsk rapport från Sveriges Kommuner och Landsting.

Att fullfölja gymnasiet är idag den grund som behövs för att få en god start i arbetslivet. Grunden till goda resultat i gymnasiet bygger på att kommunen och skolan sätter elevernas behov i centrum. Till exempel genom

  • Höga förväntningar på eleverna och individuellt anpassat stöd
  • En god introduktion till övergången från grundskolan
  • Kompetensutveckling för lärare att arbeta med elevers svårigheter,
  • En hög grad av flexibilitet i verksamheten
  • Elevinflytande och ett bra socialt klimat
  • Samverkan med arbetslivet

Det går alltså – med relativt små medel – att höja elevernas resultat så att fler klarar gymnasiet. SKL:s analys av vad som utvecklar skolan konstaterar också att reformer och organisatoriska förändringar har mindre påverkan.

Det senare står i skarp kontrast till förslaget att staten helt ska ta över ansvaret för skolan. Det är inte organisatoriska förändringar eller byte av huvudman som i första hand hjälper Sveriges elever – det är bättre undervisning som utformas lokalt. Låt därför skolan få arbetsro att lokalt utforma en verksamhet där eleven sätts i centrum.

Håkan Sörman
VD, SKL

Staffan Hallström
förvaltningschef, Kungsbacka


Debattartikeln har publicerats i Norra Halland, 2013-12-03.

Kontakt

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook