Eco By Sweden AB - LED & Ecodesign

När man blir äldre blir synen sämre och kräver mer ljus

Blogginlägg   •   Feb 03, 2017 09:00 CET

Synen blir sämre med åldern..., det måste kompenseras med ökat ljus...

Anpassa ditt hem med ergonomisk belysning i LED


Ju äldre man blir desto viktigare blir belysningen. Ljuset blir viktigare ur flera synvinklar. Vi får viktiga vitaminer från solen och den är en förutsättning för att vi ska må bra. Det är bland annat visat att väl upplysta arbetsplatser minskar risken för olyckor och får arbetstagarna att prestera bättre och framför allt må bättre. Något som visats in minskad ohälsa och sjukfrånvaro.  När man är i 20-års åldern så är man i sitt esse och likaså synen som nämts. När man hamnar i 40års åldern behöver man dubbelt så mycket ljus som man gör när man är 20-år. Och det fortsätter i liknande takt. För att kompensera för dålig syn behövs bland annat bättre och starkare belysning. 

Ljuskänslighet kommer med åldern - Disponera ljuset rätt i förhållande till det utanförvarande ljuset

Man blir också känsligare med åldern för bländning och allt för skarpt ljus påverkar synen negativ vid stigande ålder. Därför är det viktigt att ha ergonomiskt anpassat ljus hemma och på arbetsplatsen där man spenderar sin mesta tid. Det är också viktigt allmänt att disponera sin belysning korrekt i förhållande till fönster och andra ljuskällor. För att hamna helt rätt i ljussättningen bör möjligen en ljusdesigner dra sista penseltaget, men har också ha sina ekonomiska aspekter... Det går dock med enkla medel att få väl belysta platser i hemmet om man tänker på hur man vill använda ljuset.