Järfälla kommun

En drogförebyggares funderingar och oro – Ulf Peterson om ökat narkotikamissbruk bland ungdomar

Blogginlägg   •   Jun 04, 2013 13:09 CEST

Ibland vill jag likna det drogförebyggande arbetet med hushållsarbete – hur mycket insatser vi än gjort i köket dagen innan så blir det hur som helst alltid en ny disk att ta itu med när kvällen kommer.

Jag har arbetat med drogförebyggande insatser i Järfälla kommun i drygt 20 år. Arbetet har förändrats under åren. Trender och metoder har kommit och gått.

Under de senaste åren har vi sett en minskning av antalet ungdomar som röker eller snusar. Vi har aldrig haft så många nykterister bland högstadieungdomarna som nu – mer än hälften av alla högstadieungdomar uppger att de inte dricker alkohol över huvud taget.

Ändå känner jag stark oro. Minskningen av tobak och alkohol gäller inte för narkotika. Cannabis har mött en ny vår under senare år likaså har utbudet av olika formar av andra droger ökat. Internet är här den stora kunskapsspridaren av de olika preparaten och deras förträfflighet. Desinformationen är enorm – där jag som gammal drogförebyggare ser allvarliga risker med de olika preparaten är aktörerna på internet mycket skickliga på att fokusera på möjligheterna att minimera (negligera) riskerna.

Vi upptäcker alltför många ungdomar i de senare tonåren med ett avancerat narkotikamissbruk och beroende som trasslat sig igenom högstadieåren och de första åren på gymnasiet utan att bli upptäckta. Ibland har de i och för sig varit föremål för ett stort antal insatser för att klara undervisningen, men utan att deras narkotikamissbruk aktualiserats eller upptäckts. De här ungdomarnas tillvaro kunde ha varit helt annorlunda om mamma och pappa tillsammans med skolan och socialtjänsten också funderat kring möjligheten att det kan finnas ett narkotikamissbruk med i bilden.

Det kan ibland kanske uppfattas som tjatigt men vi måste hela tiden utveckla våra förmågor att förebygga och tidigt upptäcka ungdomars narkotikamissbruk.

Cannabis, och mycken annan narkotika, påverkar såväl möjligheterna till inlärning i skolan som den sociala förmågan i mötet med kamrater och vuxna och kan omintetgöra ett anständigt inträde i vuxenlivet.

Efter drygt 20 års tjat kommer jag att tjata vidare ett tag till.

Ulf Peterson