Sveriges Kommuner och Landsting

En myt att allt var bättre förr

Blogginlägg   •   Dec 19, 2012 09:25 CET

Det är en myt att det var bättre förr. Det har aldrig satsats så mycket på välfärden som det görs idag.

På DN Debatt den 17 december skriver Annelie Nordström, ordförande för Kommunal att ”det svenska välfärdssamhället håller på att rustas ned och det sker genom de tusen små stegens reträtt. Resurserna minskar drastiskt till stora delar av välfärden och i andra delar

Sanningen är dock att det aldrig satsats mer resurser på välfärd än det gör i dag.

Mellan åren 1980 till 2005 ”krävde” den demografiska utvecklingen bara 12 procents ökning av resurserna, ändå ökade kostnaderna i fasta priser med 50 procent. Kostnaderna för äldreomsorg, liksom antalet äldre, ökade med 60 procent i fasta priser. Denna utveckling av kostnaderna för kommuner och landsting har fortsatt och under 2000-talet har verksamhetsvolymen ökat i mer än dubbelt så snabb takt som befolkningsförändringarna.

Kommunal menar vidare att kvaliteten sjunker inom äldreomsorgen. Det finns inga belägg för att det stämmer, vare sig Öppna Jämförelser eller brukarundersökningar visar något tecken på detta. De visar tvärtom att den överväldigande majoriteten är nöjda. Den senaste mätningen som gjorts av Svenskt KvalitetsIndex (SKI) visar att kommunala äldreboenden och hemtjänst får det högsta betyget någonsin sedan mätningarna började för fem år sedan.

En långsam förändring blir ofta ouppmärksammad. Det är svårt att se hur välfärden utvecklats under åren, men om vi skulle komma tillbaks till 1980 års välfärdssystem så skulle det bli tydligt att många sjukdomar som då var lika med döden kan vi i dag både bota och lindra. Och hur många skulle egentligen vilja ligga i flerbäddsal på den gamla tidens långvårdskliniker när vi idag har möjlighet att välja äldreomsorg?

Listan på exempel hur välfärden förbättrats kan göras lång. Det bedrivs en fantastisk verksamhet i våra kommuner och landsting, men tyvärr är det många som späder på myten om att välfärden inte fungerar. För vem skulle få uppmärksamhet för en artikel om att sjukvården eller äldreomsorgen fungerar väl?

Anders Knape
ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats på dn.se, 2012-12-18.


Kontakt

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l