IL Recycling

En värld där inget blir över

Blogginlägg   •   Sep 23, 2014 14:29 CEST

Vi har en vision om en värld där inget blir över. När inget blir över tar vi vara på jordens resurser och sluter kretsloppen. Det gör vi redan idag och det är så vi skapar värde - genom att samla in och förädla avfall och restprodukter till ny råvara. Vår roll är att öka andelen avfall som kan användas som resurs – genom återanvändning, som ny råvara till produkter eller som bränsle där det kan ersätta fossil energi.

Det är extra viktigt att sluta kretsloppen för de icke förnybara resurserna, dvs. för de resurser det finns en begränsad mängd av på jorden. Exempel på sådana ämnen är metall, glas och plast (som tillverkas av olja). Vi ökade vår insamling av dessa typer av material under 2013, medan mängden hanterat papper fortsatte att minska som en följd av digitaliseringen i samhället. Under 2013 återvanns 88 % av det material vi hanterade och 12 % gick till energiutvinning. Av det icke förnyelsebara material vi samlade in gick hela 97 % till materialåtervinning.

Genom att sluta kretsloppen hushåller vi med materiella resurser, sparar energi och minskar utsläppen av klimatgaser. På så sätt tar vi oss steg för steg mot en värld där inget blir över.

Elisabeth Lindh,
Hållbarhetschef, IL Recycling