Tria Studentfacket

Ena dagen kostym, andra dagen reflexväst – Jassin jobbar med krisberedskap

Blogginlägg   •   Nov 25, 2010 10:34 CET

Namn:
Jassin Nasr

Utbildning:
Statsvetare

Vad jobbar du med  och vad gör du på jobbet?
Jag arbetar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och mitt uppdrag är att utveckla frivilliga förstärkningsresurser inom samhällets krisberedskap. Uppdraget är brett vilket också betyder att arbetsuppgifterna varierar mycket; ena dagen är det skjorta och slips på diverse möten, andra dagar är det reflexväst och kängor ute på fartyg eller i snöoväder och en tredje dag är det luvtröja och mineralvatten framför datorn, arbetandes med föreskrifter eller uppdragsformuleringar. Det blir en del kvällar och helger ibland, men har man valt att arbeta med krisberedskap så kan man inte bara vara aktiv måndag till fredag, åtta till fem. Krisen fortsätter oavsett arbetstid.

Hur har din väg från universitetet in i arbetslivet sett ut?
Jag tog min examen 2005 från Karlstads Universitet och började efter tre månader arbeta som socialsekreterare inom Karlstads kommun. Efter något år fick jag en tjänst som verksamhetsutvecklare i kommunen och jobbade där i ett par år. Jag började på MSB i januari 2010. Jag tror att jag haft en någorlunda rak väg in i arbetslivet, och jag tror att jag har mycket att tacka det faktum att jag hade en bra mentor som hjälpte mig med tips, råd och kontakter.

Hur har din utbildning kommit dig till nytta i jobbet?
Som numera statstjänsteman och tidigare arbetande i kommun så har en statsvetenskaplig utbildning varit mig till stor nytta. Främst den fördjupade samhällskunskapen, förståelsen för sammanhangen och utmaningarna inom offentlig sektor och förmågan att tillämpa och tolka juridiken har varit viktiga. Det har gett mig förmågan att arbeta inom de givna ramverk som den offentliga förvaltningen har utan att, vill jag inbilla mig, tappa kreativiteten och nytänkandet.

Vad är den största skillnaden mellan att plugga och att jobba?
Trots att jag har ett arbete som ger, men även kräver, viss flexibilitet i arbetstid och långsiktighet så måste jag ändå säga att den största skillnaden är att jag i de allra flesta fall kan lämna arbetstankarna på kontoret när jag går hem för dagen. Det kunde jag inte på universitetet. Fritid och pluggtid flöt liksom ihop och att ha uppgifter som förföljer en in i ens lediga tid (läs: stora arbeten och uppsatser) är rätt påfrestande i längden. Samtidigt tror jag att jag egentligen utför mer utredningsarbete nu, men fritid och arbetstid är mer tydligt åtskilda. 

Varför gick du med i facket?
Jag är med i ST och var tidigare medlem i SKTF, och båda gångerna var anmälningsblanketterna ifyllda och inlämnade redan innan jag gjorde min första arbetsdag. Jag gick med då som nu eftersom jag vill ha ett inflytande på arbetsplatsen genom ett kollektiv, där vi kan diskutera aktuella frågor och vidareförmedla vår syn på det som är bäst för myndigheten. I min erfarenhet sammanfaller detta oftast med vad som är bäst för oss som arbetstagare. Tillsammans kan vi formulera våra åsikter tydligare och starkare, och det gör att det för arbetsgivaren blir lättare att urskilja men även svårare att sätta åt sidan. Dessutom vill jag ha någon som bevakar mina rättigheter och ger mig råd och stöd i arbetslivet om jag skulle behöva det. Att alltid ha någon bredvid sig i situationer som eventuellt uppstår. För mig är denna ”någon” ST.

Har du några tips till de som är på väg ut i arbetslivet idag?
1. Skaffa en mentor.
Gör det redan under studietiden om du kan. Det behöver inte vara någon som söker en adept. Titta runt i ditt kontaktnät och var inte rädd för att fråga.
2. Få in en fot.
Du kommer i regel inte som okänd arbetssökande anställas i kvalificerade positioner på mellannivå (sådana som jag siktade på när jag sökte mig ut i arbetslivet, och heller inte fick). Dessa platser går till de personer som redan har en fot inne på arbetsplatsen, så sök inte målet direkt. Börja med att få in en fot.

3. Håll fast vid din dröm, men förvänta dig inte att den slår in med första jobbet.
Om du lyckas hålla kvar vid tanken på vilken tjänst du vill ha i slutändan och intresserar dig för liknande arbetsuppgifter så kommer du att sakta men säkert gravitera mot platsen där du vill vara. Titta alltid på hur du kan inrikta dina arbetsuppgifter för att bättre passa dina intressen och gör ett bra jobb.

____________________________________________________________________________________

 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap är en myndighet med uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. De har kontor i Karlstad, Kristinehamn, Ljung, Revinge, Rosersberg, Sandö och Stockholm. Vill du också jobba på MSB? Kolla efter lediga jobb!

Vill du ha en mentor? SKTF har ett pågående mentorskapsprogram! Nästa termin kanske det är din tur!