Relationsfabriken (RELFAB)

Endast 18 % av internetanvändarna i EU handlar online på ett främmande språk

Blogginlägg   •   Aug 06, 2012 11:35 CEST

Enligt Eurobarometerns nya rapport om internetanvändandet inom EU så föredrar 90 % av de 13 500 personer som svarade på enkäten att läsa webbsidor på det egna språket. Även om 55 % då och då använder ett främmande språk. Det innebär att nästan hälften (44 %) av användarna går miste om information på grund att webbsidorna inte är på ett språk som de förstår.

E-handel är ett område där människor föredrar att använda sitt eget språk. Bara 18 % av internetanvändarna i EU handlar online på ett annat språk regelbundet, och 42 % menar att de aldrig handlar på nätet på något annat språk än sitt eget.

Nästan nio av tio (88 %) tycker att alla webbplatser som skapas i det egna landet bör vara på de nationella officiella språken, medan omkring åtta av tio (81 %) samtidigt anser att sådana webbplatser också bör ha versioner på andra språk.

Det kanske är därför som EU-kommissionen för närvarande hanterar 30 olika forskningsprojekt om gränssnittet mellan språk och digitalt innehåll. Ett stöd som uppgår till 67 miljoner euro och ytterligare 50 miljoner euro kommer att gå till nya projekt som lämnas in i år. Ett exempel är projektet iTRANSLATE4 där den första internetportalen utvecklas för tillträde till gratis översättning online mellan över 50 europeiska och andra språk, och som gör det möjligt för användarna att samtidigt jämföra olika översättningar som gjorts med de vanligast förekommande verktygen.

En väldigt stor del av inbound marketing-processen bygger på riktigt bra texter och innehåll som lockar besökaren via sökmotorersociala media och liknande.

Men hur ska då du som webbplatsägare tillmötesgå de som önskar ta del av din information på ett annat språk än svenska? Visst, några använder Google Translate på sin webbplats men är det verkligen att rekommendera? Det kan i och för sig bli ganska kul, men inte speciellt trovärdigt som bilden ovan visar.