CoachWalk Academy AB

Energistisk intelligens

Blogginlägg   •   Sep 23, 2010 12:06 CEST

Jag kan känna igen mig i de flesta av Howard Gardners intelligenser (se förra bloggen från 3/3). Men för ett år sedan hände det något intressant. Jag kom i kontakt med en ny intelligens, nämligen energistisk intelligens.

Jag berättade för Anna-Lena om hur jag är känslig för energier. Hur jag känner in andra människor i ett rum och även på telefon.  Det yttrar sig som sensationer i min kropp. Då sa hon: ”Det finns ett ord för det… energistisk intelligens”. Hennes källa är den amerikanska coachen och författaren Alan Seale. Såklart, tänkte jag!

Jag har alltid haft denna förmåga och fram till för ett par år sedan har den till stor del varit en belastning – till exempel när jag har tagit in andras negativa energier. I min profession däremot är den en tillgång. När jag sitter i full närvaro med en klient fångar jag in energier som finns i rummet. Det jag känner i min kropp kommunicerar jag tillbaka till min klient som information. Det är upp till klienten att sedan förkasta eller använda informationen. Ofta stämmer det jag har känt in och kan användas av klienten.

Jag tycker att min energistisk intelligens förstärker min intuition. Idag litar jag allt mer på det jag känner och fångar i min kropp. För mig är det ett användbart verktyg när jag coachar och superviserar (handleder).

Jag tror att alla människor har energistisk intelligens mer eller mindre.

Hur märker du din energistiska intelligens?

Hur använder du den?

sAnn

Hela bloggen finns på

http://coachspiration.blogg.se/index.html