Stiftelsen IFS

Entreprenör med 35 års erfarenhet av företagande och företagsutveckling- f.d. VD för Almi Företagspartner Norr AB

Blogginlägg   •   Okt 28, 2016 23:10 CEST

Resten av Sverige – behöver entreprenörer

Nyss avslutades en dokumentärserie som författaren och journalisten P-O Tidholm stod bakom. Serien på tre delar ville beskriva hur verkligheten ser ut på den svenska landsbygden, kanske med ett fokus på norrländsk landsbygd. Redan efter det första programmet möttes det av kritik då många menade att programmet svartmålade situationen. Jag menar att situationen är mycket allvarlig för vår landsbygd och i synnerhet för våra glesbygdskommuner.

Faktum är att större städer och storstadsregionerna växer och har så gjort de senaste decennierna medan det enda som växer på landsbygden är försörjningsbördan för den arbetande befolkningen. Med en allt mer åldrande befolkning och ett minskande antal medborgare, som via sin kommunala skatt, skall se till att service- och välfärdstjänster finns för alla i kommunen. Man kan lätt förutse gigantiska framtida problem med att lösa arbetskraftsförsörjningen i dessa kommuner som idag har den lägsta andelen medborgare med eftergymnasial utbildning och en befolkningspyramid som ser ut som ett björkträd, med få unga i basen och många gamla i toppen. De som idag flyttar till landsbygden är seniora.

Varför har det blivit på detta sätt? Förklaringen är enkel, det har inte funnits en tillräcklig politisk vilja att vända utvecklingen. Marknadskrafterna ser centralisering och tät befolkningskoncentration som något positivt. Staden har blivit normen som vi skall utvecklas emot. Ändå visar P-O Tidholm i sitt program på hur bra man trivs i landsbygdskommuner. Han nyttjade Valdemarsvik som exempel. En kommun som rankats som näst sämst att leva i, enligt tidningen Fokus årliga rankning av Sveriges kommuner. De Valdemarsviksbor som yttrade sig i programmet var uppenbart nöjda av att få leva i harmoni med natur och andra människor och trivdes utmärkt i Sveriges näst sämsta kommun!

Vilka regioner och kommuner kommer att vara framtidens vinnare. Var har vi de stora utmaningarna ? Microsofts grundare Bill Gates har en gång sagt,” att det alltid går långsammare än man tror på tre års sikt, men snabbare än man tror på tio års sikt”.

Jag tror de stora globala förändringarna och då tänker jag främst på klimatförändringen och digitaliseringen/robotiseringen, kommer att få en stor inverkan också på våra svenska regioner. Vi kommer få kliamatflyktingar också från Europa som inte står ut med det allt varmare klimatet och väderfenomen som stormbyar och översvämningar. Samtidigt kommer digitaliseringen som vi bara sett början av, att i grunden förvandla våra preferenser och livsvillkor.

Det är ingen orimlig hypotes att vår landsbygd på sikt kommer att få uppleva en renässans med en kraftfull befolkningsökning. Människor från länder runt medelhavet och stora städer kommer bli de nya norrlänningarna som söker sig till bördigt jordbruksland och vettiga levnadsförhållanden. Nya företag kommer kunna etablera sig där digitaliseringen är en självklar del i affärslogiken. Vi har en bredbandstäckning som är en av världens bästa, till stora delar också på vår landsbygd, och bättre kommer det bli med nya miljarder för en ökad utbyggnad.

Det finns ett antal bra förslag som skulle kunna vända på utvecklingen. Till att börja med så behöver alltså landsbygdskommunerna en kraftfull stöttning för att attrahera och inkludera utrikes födda i sina kommuner. Kommunalrådet i Boden Inge Andersson, tidigare också vice ordf. i Almi Västerbotten, var i programmet tydlig med att detta är en nyckelfråga för deras överlevnad.

Framför allt behöver man attrahera entreprenörer. För att göra det så skulle landsbygdskommunerna göra en hel del själva. Genom att lägga större delen av sin offentliga verksamhet på entreprenad skulle ett stort antal mindre företag kunna utvecklas med kommunens upphandling som bas. Jag tänker på inköp av livsmedel/mat, äldrevård m.m.

Andra politiska initiativ som statsmakten kunde ta är att differentiera arbetsgivaravgiften för företagen, återbetala vattenkraftsmiljarderna, nerskrivning av studieskulder till akademiker som väljer att jobba på landsbygden. Staten skulle enkelt ta bort den helt idiotiska lag som straffar en invandrare som startar ett företag när familjen lever med ett underhållsbidrag. Startar hen ett företag så mister familjen allt underhåll, tar hen en anställning reduceras bidraget med den lön som anställningen ger. En tydlig signal att företagande är suspekt – anställning bättre.

Detta är bara ett axplock av åtgärder som riksdag och regering kan besluta om imorgon. Allt för att förbättra möjligheterna för entreprenörer, inhemskt- och utrikes födda, att starta och utveckla företag i de regioner som vi idag kallar landsbygd men kanske i en snar framtid kallar tillväxtregioner.