Biner AB

Entry Certificate in Business Analysis™ (ECBA™)

Blogginlägg   •   Jul 20, 2017 12:55 CEST

IIBA:s certifieringsnivå Entry Certificate in Business Analysis™ (ECBA™) ger dig möjligheten att certifiera dig inom verksamhetsanalys utan att behöva visa upp dokumenterad arbetserfarenhet inom området.

IIBA har tagit fram certifieringen för dig som:

 • nyligen har börjat arbeta inom området,
 • har studerat verksamhetsanalys och vill kunna visa din kunskap inom området
 • byter karriär eller roll och vill ha en ny grund att stå på
 • chefer och ledare i olika roller som själva inte arbetar aktivt med verksamhetsanalys men vill ha en grundläggande förståelse för ämnet för att bättre kunna leda och stödja medarbetare.

Certifieringen tillhandahålls än så länge bara på engelska. Du behöver inte vara medlem i IIBA för att certifiera dig, men medlemmar får viss rabatt. För information kring kostnaden för att ansöka och genomföra certifieringen se information på IIBA:s hemsida angående examinationskostnader.


Fördelar med ECBA™

När du certifierar dig på ECBA™-nivån visar du att du har den kunskap och kompetens som krävs för en nybliven verksamhetsanalytiker enligt de krav som satts upp av IIBA.

Fördelar för dig som individ:

 • Bekräftar kunskapsnivå i enlighet med branschpraxis
 • Uppmuntrar till fortsatt lärande där ECBA är första steget i en lärandeprocess baserat på internationell Best Practice
 • Karriärsutveckling
 • Ökade möjligheter på arbetsmarknaden

Fördelar för din organisation:

 • Visar att organisationen arbetar i enlighet med branschpraxis
 • Etablerar gemensam terminologi & begrepp inom området
 • Stödjer kompetensutveckling och bekräftar kunskapsnivå
 • Höjer kompetensen
 • Stärker förmågan
 • Kan utgöra steg på en karriärstrappa

Krav för att skriva ECBA™

Med relevant utbildning menas i detta fall något av följande:

Innehållet i ovanstående aktiviteter måste överensstämma med BABOK® Guide v3 för att de ska godkännas. På IIBA:s hemsida finns detaljer för hur dessa ska dokumenteras.

ECBA™ certifiering

Själva certifieringstillfället i ECBA™ görs online på din egen dator. Testet tar 60 minuter att genomföra och består av 50 flervalsfrågor. Frågorna är framtagna och avsedda för att testa kandidatens kunskap och förståelse i enlighet med de krav som ställs för den första nivån i IIBA Certification Framework.

Frågorna i ECBA™ bygger på BABOK® Guide v3 och antalet frågor inom de olika kunskapsområdena framgår i denna tabell:

Business Analysis KnowledgeAntal frågor
Business Analysis & the BA Professional1-2
Underlying Competencies2-3
Business Analysis Key Concepts2-3
Techniques6-7
BABOK® Guide Knowledge AreasAntal frågor
Business Analysis Planning & Monitoring2-3
Elicitation & Collaboration10
Requirements Life Cycle Management10
Strategy Analysis2-3
Requirements Analysis and Design Definition12
Solution Evaluation1

Klicka här för några testfrågor.

Anmälningsprocessen

När du är redo att certifiera dig som ECBA hittar du mer ingående information i IIBA:s certifieringshandbok. Du följer sedan följande steg:

1. Ansök och betala för certifieringen

2. Registrera dig för examen

3. Förbered dig för examen

4. Ta examen online


Lycka till med din certifiering!


Fakta:

Biner är sedan 2013 Endorsed Education Provider för IIBA och erbjuder den praktiskt inriktade tredagarskursen Business Analysis in Practice. Kursen ger 24 timmars godkänd utbildning som deltagaren direkt kan tillgodoräkna sig som inför sin ECBA-certifiering. Dessutom innehåller kursen 20 praktiskt inriktade övningar för att deltagaren ska lära sig de viktigaste arbetsmomenten och teknikerna i rollen som verksamhetsanalytiker. I kursen ingår även 150 ytterligare testfrågor att öva på innan din certifiering.

För mer information se kursen Business Analysis in Practice.