Poolia

Ett bra team kommunicerar rätt

Blogginlägg   •   Aug 28, 2012 15:48 CEST

Positiv kommunikation är en av de viktigaste ingredienserna i ett framgångsrikt team. Beröm i stället för kritik och morot i stället för piska. Margaretha Öström är vd för Poolia Lead, som hjälper styrelser, ledningsgrupper och arbetsgrupper att bli bättre, sammansvetsade och mer effektiva. Här är hennes bästa tips för att förbättra gruppdynamiken.

Margaretha Öström har arbetat med ledarskaps- och personalfrågor i 15 år, och under den tiden suttit i flera ledningsgrupper. Hennes erfarenhet kring vad som gör ett framgångsrikt team stämmer väl överens med den forskning som finns på området.
– En tydlig gemensam nämnare är ett mönster av positiv förstärkningskultur. Det finns många studier som visar att framgångsrika grupper har ett annat språk och ett annat förhållningssätt till varandra än grupper som inte lyckas lika bra.
Att en positiv stämning fungerar bättre än en negativ är ju inte så konstigt, men svårigheten ligger i att ta teamet dit.
– Det är lätt att se att det är på det här viset, men en annan sak att komma dit. Du måste få gruppmedlemmarna att ändra sin retorik och det är en av de saker vi arbetar med ute hos våra kunder. Dels tar vi fram en handlingsplan utifrån en metodik vi utvecklat, dels handlar det om att träna, träna och träna.
Margaretha Öström säger att förbättringspotentialen är stor hos de grupper Poolia Lead arbetar med runt om i landet.
– I de allra flesta grupper finns det mycket som kan göras bättre, och det är heller inte ett arbete som behöver vara så omfattande. Resultaten däremot innebär en stor skillnad.

Flera delar i helheten
Kommunikation är en av de viktiga delarna i en framgångsrik grupp, men det finns fler. I Poolia Leads arbetsprocess ingår bland annat att alla i gruppen ska hitta sina roller och veta vilka uppgifter de har. Måltänk och målprogrammering är två andra delar i den viktiga helheten.
– Hjärnan kan inte skilja på fantasi och verklighet, och därför arbetar vi mycket med att gruppens mål ska genomsyra verksamheten och införlivas i den. Om hjärnan har registrerat att du redan uppnått ditt mål blir det till en extra kraft mot att nå dit. Den här metoden används ofta inom idrottsvärlden och vi har tagit den över till näringslivet.
I många grupper är stämningen redan god och man kanske inte tycker att man behöver arbeta för att göra den ännu bättre. Men Margaretha Öström berättar att det inte alls bara är krisgrupper som vänder sig till Poolia Lead.
– Det är ett väldigt brett spann på våra kunder. Från grupper där det faktiskt finns en konfliktsituation och saker och ting knappt fungerar alls, till grupper som egentligen inte har några större problem. De vill i stället lära känna varandra på djupet och bygga ett ännu tajtare team.

Många positiva effekter
Vilka blir då resultaten av ett bättre team? Är det högre försäljning, bättre beslutsfattande eller en mer positiv stämning? Allt och mer därtill, säger Margaretha Öström.
– Allt hänger ihop. För en försäljningsavdelning kommer en bättre gruppdynamik och en mer positiv stämning att leda till en ökad försäljning. Och för en ledningsgrupp eller en styrelse så krävs det enighet och en bra gruppkänsla för att kunna fatta avgörande beslut och driva verksamheten åt rätt håll.

Lär dig bygga ett framgångsrikt team 
I höst håller Poolia Lead seminarier om hur du kan bygga ett framgångsrikt team. Håll koll på www.poolia.se eller kontakta Birgitta Dahlmark på birgitta.dahlmark@poolia.se om du vill veta mer.