IL Recycling

Ett företag att lita på

Blogginlägg   •   Sep 29, 2014 14:18 CEST

Vår VD brukar sammanfatta det vi står för med att säga att man alltid ska kunna lita på att det går rätt till när man har med IL Recycling att göra. För att säkerställa att allt verkligen går rätt till arbetar vi med ansvarstagande i hela värdekedjan.

Vi tar ansvar för att alla aspekter som kan bidra till en mer optimal återvinning tillgodoses. Det innebär att vi ständigt vågar söka nya, smartare lösningar som leder till att värdelöst skräp blir värdefull råvara. Våra kunder ska, oavsett verksamhet, alltid känna sig trygga med att vi är närvarande och informerar, utbildar och ger råd i samtliga delar som berör hantering av avfall.

Vi arbetar nära såväl leverantörer som kunder. Under 2013 lanserade vi vår leverantörshandbok för att bli än tydligare med de krav och förväntningar vi har på befintliga och framtida leverantörer. Där kan man bland annat läsa om vår Uppförandekod. Den sammanfattar vår syn på ansvarsfullt företagande och ställer krav på agerande och uppförande hos oss alla – styrelse, ledning och anställda – krav som vi även förutsätter att alla våra affärspartners respekterar.

När det gäller kunder som köper material av oss är det viktigt att de kan garantera att materialet hanteras på rätt sätt. De flesta material som vi hanterar, säljer vi till kunder som vi samarbetat med länge. Vi känner kunderna väl och vi vet att de hanterar materialen som överenskommet. Innan vi gör affärer med nya kunder, exempelvis inom vår tradingverksamhet, utvärderas kunden noggrant bl.a. i form av besök på plats. Tack vare att merparten av materialet vi levererar säljs inom EU finns goda förutsättningar för nära relationer och kontrollbesök.

Elisabeth Lindh,
Hållbarhetschef, IL Recycling