Sveriges Kommuner och Landsting

Ett fult försök att skjuta ifrån sig ansvaret

Blogginlägg   •   Dec 03, 2012 10:31 CET

Marie Söderqvist, vd för Livsmedelsföretagen, och Åke Rutegård, vd för Kött- och Charkföretagen, försöker ge kommunerna skulden för att livsmedelsbutiker säljer färgat och förfalskat kött. Kommunernas livsmedelskontroller brister och staten borde därför ta över deras ansvar, skriver de i en debattartikel (Brännpunkt 22/11).

Det Söderqvist och Rutegård ägnar sig åt här är att försöka skjuta ifrån sig ansvaret. Istället för att skylla ifrån sig behöver de ställa sig frågan varför chark- och livsmedelsföretagen brister i sitt ansvar. Regelverket markerar tydligt att egenkontroll är en förutsättning för att få driva livsmedelsverksamhet. Det är företagarna själva som ska se till att varorna inte är falska.

Kommunernas kontrollansvar handlar framför allt om att se till att livsmedel förvaras och hanteras på ett bra sätt. Det sker inga omfattande provtagningar vilket krävs för att upptäcka en sådan här avancerad brottslig verksamhet. Sådana provtagningar skulle kräva oerhörda resurser och bli otroligt kostsam för branschen.

Det är dessutom fel att tro att livsmedelskontroller skulle bli effektivare bara för att staten tar över ansvaret. Så sent som 2010 riktade EU-kommissionen kritik mot Livsmedelsverkets kontrollverksamhet eftersom myndigheten för sällan vidtog åtgärder mot bristfälliga verksamheter.

När ansvaret skjuts uppåt går man miste om något viktigt: närheten. Det är den som ger kommunerna en god kännedom om det lokala näringslivet. Det är den som gör att inspektörer inte bara kan rycka ut med kort varsel utan också röra sig i butikerna i sin vardag.

Detta väljer Söderqvist och Rutegård att bortse från. Istället hävdar de att kommunerna inte vill släppa ifrån sig ansvaret eftersom livsmedelskontrollerna är en intäktskälla. Detta stämmer inte. Ingen kommun går med vinst på sina livsmedelskontroller. Taxorna som företagen betalar täcker ofta bara en del av kommunernas kontrollverksamhet.

Kommunerna välkomnar att Livsmedelsverket utifrån sina revisioner ingriper i de fall då kommuner brister i sitt kontrolluppdrag. Men vid den här typen av brottsliga handlingar är det ointressant att diskutera vem som gör kontrollen bäst. Det som är viktigt är att hela livsmedelskontrollkedjan hjälps åt.

Håkan Sörman
vd, Sveriges Kommuner och Landsting