IL Recycling

Examensarbete vill underlätta källsortering och återvinning i offentliga miljöer

Blogginlägg   •   Maj 12, 2016 09:43 CEST

Idag invigs Konstfacks vårutställning och ett av de examensarbeten som ställs ut utforskar om man med hjälp av design kan göra det enklare att sopsortera i offentliga miljöer – och på så sätt öka benägenheten hos allmänheten att återvinna och källsortera även där.

Emelie Forsmark har tagit fram en källsorteringsstation för att stödja ett mer naturligt återvinningsbeteende som kräver mindre reflektion.

I arbetet skriver hon att hon ville undersöka om det går att visa vad varje behållare ska innehålla, utan att använda text och bild. Genom studier och workshops har hon kommit fram till att det kan vara en fördel om användaren ser en likhet mellan kärlet och skräpet som ska slängas.

Spännande idé!

Bild lånad från konstfack.se | Emelie Forsmark