Explizit Environment AB

Explizit medverkar i DI Hållbarhet

Blogginlägg   •   Jan 11, 2017 13:36 CET

Explizit Environments vd fick tillfälle att presentera företaget i Dagens Industris bilaga Hållbarhet. I texten lyfter han bland annat vikten av att frågan om miljöarbetet får ta plats i styrelserummen. "Det är kanske den enskilt viktigaste frågan för både mänsklighetens överlevnad och bolagets tillväxt."

Här kan du läsa texten i sin helhet:

"Explizit vill avgifta världen"

Ett medvetet hållbarhetsarbete har snabbt gått ifrån att vara försäljningsargument till hygienfaktor – inte minst när det kommer handlar om kemisk industri. Men de som vill kunna hävda sig på morgondagens marknad måste gå långt bortom den rådande lagstiftningen och tänka större än någonsin. På Explizit står man beredd att hjälpa alla som delar visionen om en giftfri värld.

Stoltaste mannen i Sverige

Med uppdragsgivare som Volvo, ABB, SCA och Vägverket är det lätt att förstå varför Explizits VD Pär Dunder emellanåt beskriver sig som den stoltaste mannen i Sverige. Det djupa och förankrade förbättringsarbete han hjälper storföretagen bedriva sätter många tydliga spår i börskurser och prognoser – och allt färre spår i miljön.

– Det viktigaste vi bidrar med är rådgivning, säger Pär. Vi levererar system för att hålla koll på kemiska produkter och möjliggöra långsiktigt förbättringsarbete, men inget system i världen gör sig bra utan rätt rådgivning.

Det goda exemplets kraft

Explizits strategi bygger på att lyfta medvetenheten om vilka konkurrensfördelar ett gott exempel har. Som ett led i detta arrangerar företaget varje år ett kemikalietoppmöte, Chemicals Management Summit, där årets pristagare Indexator är ett starkt exempel på hur ett konsekvent fokus på hållbar kemikalieanvändning ökar såväl personalens välbefinnande som företagets marknadskraft.

– Det är först när vi kan visa att någon tjänar mer pengar genom att göra ett bra miljöarbete som frågan får verklig kraft i styrelserummet, menar Pär. Och det är i styrelserummet frågan hör hemma. Det är kanske den enskilt viktigaste frågan för både mänsklighetens överlevnad och bolagets tillväxt.

– Nu kan man arbeta med kemikalier på sätt som både minskar riskerna för sina anställda och planeten samtidigt som man höjer sin egen konkurrenskraft och gör bättre affärer, summerar Pär. Det är bara att vända sig till oss.