Altran Scandinavia

​Få ett försprång ut i arbetslivet med Altrans Young Professional Program

Blogginlägg   •   Nov 09, 2017 08:37 CET

Om Young Professional Program

Som världsledande inom innovation och högteknologisk R&D utvecklar Altran tillsammans med sina kunder framtidens produkter och tjänster. Som en del av vårt Young Professional Program kommer du att erbjudas en miljö präglad av stark innovationskraft. Du kommer att omges av engagerade och skickliga kollegor med hög expertis och får möjlighet att arbeta med det senaste inom IT och teknik.

Altrans Young Professional Program är för dig som är nyexaminerad civilingenjör, alternativt med något års erfarenhet. Det håller på i sex månader och löper vid sidan av ett ordinarie uppdrag. Till skillnad från många andra traineeprogram har man alltså ett ordinarie uppdrag som man spenderar huvuddelen av sin arbetstid på och med det sagt även att man får full ingenjörslön och inte någon traineelön.

"Jag skulle absolut rekommendera alla nyexaminerade civilingenjörer att överväga denna typ av traineeprogram för att få en bra start på sin karriär. Det är skönt att som nyexad kunna dela erfarenheter med en grupp där alla är i samma situation. Den främsta anledningen till att jag fastnade för Altran var att man jobbade och fick arbetslivserfarenhet samtidigt som att man fick all uppbackning och hjälp man kan önska för en bra start ut i arbetslivet" Säger Daniel Hosseini, en del av Altran Young Professional Program 2017

Under programmet har vi ett antal heldagar med olika utbildningar, bland annat inom SCRUM, presentations-, mötes- och improvisationsteknik. Mellan de olika utbildningarna kommer teamet ha ett projekt. Förra årets projekt resulterade i ett Altranbrandat VR-spel som Altran nu använder bland annat på mässor.

Altrans Young Professional Program ger dig som är nyexaminerade en riktig kickstart på karriären. Vill du vara med och utvecklas i ett ledande och innovativt team? Hör av dig till rekrytering@altran.com för mer information


About the Young Professional Program

As a world leader in innovation and high-tech R&D, Altran, together with our customers, is developing the products and services of the future. As part of our Young Professional Program, you will be offered an environment characterized by strong innovation power. You will be surrounded by dedicated and skilled colleagues with high expertise and will be able to work with the latest in IT and technology.

Altrans Young Professional Program is for you who are newly graduated engineer, alternatively with a few years of experience. It lasts for six months and runs alongside a regular assignment. Unlike many other trainee programs, you will have a regular assignment where you spend most of your working hours, which means that you get full engineering salary and no trainee pay.

"I would definitely recommend all new graduated engineers to consider this kind of trainee program to get a good start to their career. It is nice to be able to share experiences with a group in which everyone is in the same situation. The main reason I got stuck for Altran is that you were working and gained work experience while getting all the backing and help you could wish for a good start to work life" Says Daniel Hosseini, part of the Altran Young Professional Program 2017

During the program, we have a number of full day classes with various courses, including SCRUM, presentation, meeting and improvisation techniques. Between the different courses, the team will have a project. Last year's project resulted in an Altran branded VR game, which Altran now uses at fairs.

Altrans Young Professional Program gives you graduates a real kickstart on your career. Do you want to be involved in a leading and innovative IT and technology team? Contact us at rekrytering@altran.com for more information.