Tria Studentfacket

Facket föryngras och förändras!

Blogginlägg   •   Okt 15, 2010 12:37 CEST

Vi talar mycket om det kommande generationsskiftet som utlovas på arbetsmarknaden. Enligt SCB är ca en av fem av det totala antalet anställda på arbetsmarknaden över 55 år, och kommer att gå i pension inom de närmaste tio åren. Alla tjänster kanske inte kommer att fyllas, men det kommer ändå att påverka arbetsmarknaden extremt mycket! Och det påverkar även facket.

SKTF hade häromveckan förbundsmöte. Förbundsmötet är SKTFs högsta beslutande organ, det vill säga där medlemmar och förtroendevalda samlas och fattar beslut om förbundets framtida politik och organisation. Ett av de mest spännande beslut som fattades var att de lokala klubbarna och avdelningarna ska verka för att föryngra styrelserna. Målet är att 30 procent av styrelsen ska vara under 35 år. Det kan tyckas lite konstigt att man ska behöva besluta om sådant, men det är ett viktigt ställningstagande. Förbundet vill vara representativt för sitt organisationsområde, och de anställda inom kommun, landsting, kyrka och de privata bolag som är kopplade till dessa är i allt högre grad under 35 år. Kanske kommer du att jobba inom nåt av dessa områden när du tar examen?

Vi tycker såklart att det här är ett jätteroligt initiativ! Vi vill att våra studerandemedlemmar ska kunna känna att de kan påverka. Att SKTF öppnar upp och säkerställer att unga och engagerade medlemmar ska kunna ta plats i styrelser är oerhört bra!

SKTF ska förutom detta byta namn. Ursprungligen står förkortningen för Sveriges Kommunaltjänstemanna Förbund, men den betydelsen är ålderdomlig och har inte varit aktuellt på länge. SKTF organiserar inte längre bara tjänstemän inom kommunen, utan också inom landsting, kyrka och privata bolag som vi nämnde ovan. Namnbytet beräknas ske under 2011 och ska vara helt klart till 2012!

Nu samlar förbundet in namnförslag och det är faktiskt väldigt roligt att hitta på namn. Gå in och prova här får du se!