Tria Studentfacket

Josephine och Kristian skrev mastersuppsats i Indonesien

Blogginlägg   •   Okt 22, 2010 12:30 CEST

Josephine Gustafsson och Kristian Holmberg läste masterprogrammet på Handelshögskolan i Göteborg på Centre for Business in Society. De har båda ett starkt engagemang för internationella frågor och ett intresse för hur företag arbetar med hållbar utveckling. När de skulle skriva sin mastersuppsats bestämde de sig för att göra en studie i Indonesien om hur fackföreningar inom textilbranschen arbetar där. Eftersom de var medlemmar i Tria kunde de söka SKTFs internationella stipendium . Tack vare det och i samarbete med Rena Kläder fick de möjlighet att stanna tre månader och samla in information. Dessutom fick de med sig en häftig erfarenhet hem som också är en merit i deras framtida arbetsliv.

Många internationella företag placerar sin produktion i Indonesien för att minska kostnaderna. Landet plågas av mycket korruption och de arbetsmarknads- och skyddslagar som finns efterlevs sällan. Fackföreningar har varit tillåtna ett tiotal år men fortfarande förföljs och trakasseras fackligt aktiva, och fackföreningsrörelsen är splittrad. Arbetsgivare spelar ofta ut små fackföreningar mot varandra och det har varit svårt att organisera arbetare på enad front.

Internationella företag har många gånger uppförandekoder och policys som har tagits fram i hemlandet, ofta på begäran av konsumenterna. Till exempel brukar dessa klargöra att företaget inte får använda barnarbete i produktionen och att produktionen inte får bryta mot de mänskliga rättigheterna. Tyvärr är det svårt att kontrollera att detta verkligen efterlevs, och det är ganska vanligt att företagen får kritik för att det bara är på pappret.

Josephine och Kristian vände på steken. Frågeställningen för deras undersökning var hur fackföreningar i Indonesien kan använda sig av de internationella företagens uppförandekoder för att påverka arbetsledningen i de lokala fabrikerna och på så sätt förbättra sina villkor. I tre månader var de i Indonesien och träffade representanter från fyra olika fackföreningar inom textilbranschen. Det visade sig att den konsumentmakt som vi har i västvärlden spelar stor roll för de anställda i Indonesien. Man måste också verka på bred front genom att uppmuntra företag att följa sina uppförandekoder, och genom att stärka de lokala fackföreningarna.

Josephine jobbar idag på SIWI, Stockholm International Water Institute, i ett projekt om vatten och utvecklingsproblematik. Kristian läser klart sin pol.mag i Uppsala och ska skriva sin D-uppsats under hösten. De tycker båda att den erfarenhet de fått av sitt forskningsarbete har gett dem mycket. När Josephine sökte det jobb hon har idag letade arbetsgivaren efter en person som hade erfarenhet av att jobba med olika kulturer och den komplexitet som internationellt orienterat arbete kan innebära.

Även akademiskt sticker man ut hakan och profilerar sig när man gör en studie som den här. Det öppnar upp för andra liknande projekt och visar att man är seriös och strategisk och att man kan sätta sig in i situationen på plats. Kristian söker nu uppdragsgivare för sin D-uppsats och han tror att den erfarenhet han har kommer att hjälpa honom mycket.

Det är svårt att sticka ut som student idag, tror Josephine och Kristian. För att få jobb ska man oftast redan ha en massa erfarenheter att skriva på CVt när man tar examen. Att skriva uppsats utomlands ser bra ut och vittnar om att man är modig och initiativrik. Det blir något konkret att visa upp på sidan om alla tentor och betyg.

Vill du också skriva uppsats utomlands? Josephine och Kristian rekommenderar det varmt och skickar med några tips:

1) Sök pengar. Det kan komma att kosta mer än vad du tror och du kan komma att behöva stanna längre än vad du beräknat.

2) Var flexibel! Åk med öppna ögon och var beredd på att ändra på saker längs med vägen.

3) Fundera ordentligt över vad som är genomförbart i förhållande till landet du åker till. Josephine och Kristian hade från början tänkt att de skulle intervjua arbetsledare på företagen, men insåg snabbt att arbetsledare inte ville prata med dem.

Här kan du läsa mer om SKTFs internationella stipendium! Det är öppet för alla medlemmar i Tria och SKTF att söka och det kan ge dig möjlighet till en upplevelse du bär med dig resten av livet.